KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ CHỨC NĂNG TIM VỚI NỒNG ĐỘ CRP HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ CHỨC NĂNG TIM VỚI NỒNG ĐỘ CRP HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ CHỨC NĂNG TIM VỚI NỒNG ĐỘ CRP HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP
Mục tiêu: đánh giá thay đổi một số chỉ số chức năng tim ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp và tìm hiểu mối liên quan giữa một số chỉ số chức năng tim với nồng độ CRP huyết tương. Đối tượng và phương pháp: 122 bệnh nhân viêm khớp dạng thấp và 51 người khỏe mạnh làm nhóm chứng được khảo sát chỉ số chức năng tim bằng siêu âm Doppler tim và xét nghiệm nồng độ CRP huyết tương. Kết quả: có sự thay đổi một số chỉ số chức năng tim ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp so với nhóm chứng. Có mối tương quan yếu giữa một số chỉ số chức năng tim với nồng độ CRP huyết tương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Kết luận: có mối tương quan giữa chỉ số chức năng tim với nồng độ CRP huyết tương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp

Viêm khớp dạng thấp (VKDT) là bệnh viêm khớp mạn tính tự miễn, tổn thương cơ bản tại màng hoạt dịch khớp. Ngoài tổn thương khớp, bệnh có thể kèm theo tổn thương tim: viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, bệnh lý van tim… dẫn đến suy tim.
Đây là một yếu tố tiên lượng nặng có thể dẫn tới tử vong. Protein C phản ứng (CRP) là một protein của phản ứng viêm. Theo Graf. J và CS (2009) [1], nồng độ CRP có liên quan chặtchẽ với biến cố tim mạch ở bệnh nhân (BN) viêm khớp dạng thấp (VKDT)

KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ CHỨC NĂNG TIM VỚI NỒNG ĐỘ CRP HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

Leave a Comment