KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA SỎI THẬN-NIỆU QUẢN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A GIAI ĐOẠN 2010-2016

KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA SỎI THẬN-NIỆU QUẢN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A GIAI ĐOẠN 2010-2016

KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA SỎI THẬN-NIỆU QUẢN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A GIAI ĐOẠN 2010-2016
ThS.BS Nguyễn Trương Thiện, BSCKII Huỳnh Văn Nhân,
BSCKI Lê Tấn Tới, BS Nguyễn Hoàng Vân (Bệnh viện quân y 7A)
TÓM TẮT:
Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu:Trong các loại sỏi đường tiết niệu, sỏi thận-niệu quản thường gây bít tắc đường niệu, nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời sẽ nhanh chóng ảnh hưởng đến chức năng thận và gây nên những tổn thương sớm ở đường tiết niệu. Tại Bệnh viện Quân y 7A trong những năm gần đã được đầu tư nhiều trang thiết bị, triển khai các kỹ thuật điều trị mới trong đó có các phương pháp điều trị ít xâm lấn như nội soi tán sỏi ngược dòng, phẫu thuật nội soi sau hoặc trong phúc mạc lấy sỏi…. Đã và đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong điều trị các bệnh lý thuộc hệ tiết niệu trong đó chiếm phần lớn là bệnh lý sỏi đường tiết niệu.Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có một đề tài thống kê, đánh giá các kết quả đã đạt được làm tiền đề cho việc nâng cao chất lượng điều trị. Vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài này với mục tiêu:
    Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng và  kết quả điều trị ngoại khoa trên các bệnh nhân sỏi  thận-niệu quản điều trị ngoại khoa tại bệnh viện Quân y 7A giai đoạn từ 2010 – 2016.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:Thống kê mô tả hồi cứu trên 216 bệnh nhân (169 nam và 47 nữ) được chẩn đoán sỏi thận và/hoặc sỏi niệu quản, được điều trị ngoại khoa tại Bệnh viên Quân y 7A từ tháng 11/2010 đến tháng 11/2016.
 Kết quả : Độ tuổi trung bình là 44,32±14,34 tuổi. 53/216 BN (24,54%) có THA và/hoặc ĐTĐ kết hợp.55/216 BN (25,46%) bị suy thận giai đoạn I đến IIIa.
    Phương pháp mổ mở và nội soi tán sỏi  có tỷ lệ chỉ định ngang nhau 108/216 BN (50%). Trong đó sỏi thận 100% được chỉ định mổ mở lấy sỏi. Mở niệu quản lấy sỏi 47/216 BN (21,76%). Với thời gian phẫu thuật trung bình 73,66±33,32 phút.Thời gian nội soi tán sỏi 55,46 phút ngắn hơn mổ mở 91,85 phút với p<0,05.Thời gian hậu phẫu trung bình 9,00±3,55 ngày.Thời gian hậu phẫu của nội soi tán sỏi ngắn hơn nhiều so với thời gian hậu phẫu của phẫu thuật mở 6,90 ngày so với 11,10 ngày với p<0,05.
    Kết quả điều trị tốt 93,98%, có 13 trường hợp biến chứng chiếm tỷ lệ 6,03%.Không có sự khác biệt về tỷ lệ biến chứng trong 2 phương pháp nội soi tán sỏi so với mổ mở.
Kết luận:Các phương pháp điều trị ít xâm lần đạt được kết quả cao điều trị sỏi tiết niệu, rút ngắn đáng kể thời gian phẫu thuật và nằm viện của bệnh nhân. Ít tai biến, biến chứng nên cần được tiếp tục triển khai nghiên cứu và áp dụng trong điều trị. 

 

KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA SỎI THẬN-NIỆU QUẢN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A GIAI ĐOẠN 2010-2016

Leave a Comment