KHẢO SÁT NHU CẦU TƯ VẤN CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TẠI KHOA XẠ TRỊ – XẠ PHẪU, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108

KHẢO SÁT NHU CẦU TƯ VẤN CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TẠI KHOA XẠ TRỊ – XẠ PHẪU, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108

KHẢO SÁT NHU CẦU TƯ VẤN CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TẠI KHOA XẠ TRỊ – XẠ PHẪU, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108
NGUYỄN XUÂN HẢI1, NGUYỄN ĐÌNH VĂN1, NGUYỄN THỊ HA1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định nhu cầu cần tư vấn của bệnh nhân (BN) ung thư đang điều trị tại khoa Xạ trị-Xạ phẫu, Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 100 BN ung thư đang điều trị tại khoa Xạ trị-Xạ phẫu, Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 từ tháng 5 đến tháng 6/2018. BN được phát và điền phiếu khảo sát về nhu cầu tư vấn, thu thập và xử lý các thông tin thu được.
Kết quả: Nhu cầu tư vấn của BN ung thư như sau: tư vấn về chẩn đoán 90%; phương pháp điều trị 93%; thời gian điều trị 83%; chi phí điều trị 81%; khả năng điều trị khỏi 92%; thời gian sống thêm 91% BN; chăm sóc trong quá trình điều trị 90%; chế độ dinh dưỡng 84%. 75% BN cần phòng tư vấn riêng. Thời điểm tư vấn cần thiết là trước khi bắt đầu điều trị và khi đang điều trị bệnh có diễn biến xấu (92%). Đa số BN (95%) có nhu cầu được bác sỹ điều trị tư vấn.

Kết luận: BN ung thư tại Khoa Xạ trị – xạ phẫu, Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 có nhu cầu cao được tư vấn về chẩn đoán, phương pháp điều trị, thời gian sống thêm, cách chăm sóc và chế độ dinh dưỡng. Nhân viên y tế cần được đào tạo về kỹ năng tư vấn và quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu tư vấn của BN ung thư.

Ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao và đang trở thành gánh nặng tại các quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại các nước nghèo, các nước đang phát triển. Tại Việt Nam theo Tổ chức y tế thế giới (WHO) công bố tháng 5/2014, Việt Nam đứng thứ 78/172 quốc gia và vùng lãnh thổ vớ

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment