KHẢO SÁT QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (QC) HÀNG NGÀY MÁY SPECT TẠI KHOA Y HỌC HẠT NHÂN

KHẢO SÁT QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (QC) HÀNG NGÀY MÁY SPECT TẠI KHOA Y HỌC HẠT NHÂN

KHẢO SÁT QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (QC) HÀNG NGÀY MÁY SPECT TẠI KHOA Y HỌC HẠT NHÂN
NGUYỄN TRƯƠNG GIANG1, HUYNH DƯƠNG2
1 Cử nhân Khoa Y học Hạt nhân – Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM
2 KTV Khoa Y học Hạt nhân – Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM
GIỚI THIỆU
Sau khi được lắp đặt SPECT và trước khi được đưa vào sử dụng trên lâm sàng, thiết bị YHHN phải trải qua quá trình kiểm định chất lượng một cách cẩn thận. Mục đích của quá trình là để đảm bảo rằng thiết bị sẽ được vận hành theo đúng với yêu cầu kỹ thuật. Từ đó sẽ giúp cho việc giải thích kết quả các loại xạ hình được chính xác, cũng như biết được các yếu tố làm giảm chất lượng hình ảnh và yếu tố gây xảo ảnh. Mỗi thiết bị sẽ có một quy trình riêng để thực hiện kiểm tra theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất.
– Tất cả kết quả kiểm tra phải được ghi lại và theo dõi sự thay đổi.
– Được thực hiện từ lúc được lắp đặt cho tới lúc ngưng sử dụng thiết bị

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment