KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VỀ TÌNH HÌNH CUNG CẤP SUẤT ĂN CỦA KHOA DINH DƯỠNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2018

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VỀ TÌNH HÌNH CUNG CẤP SUẤT ĂN CỦA KHOA DINH DƯỠNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2018

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VỀ TÌNH HÌNH CUNG CẤP SUẤT ĂN CỦA KHOA DINH DƯỠNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2018
Nguyễn Thị Phương Thảo1, Bùi Thị Lan1
Nguyễn Thị Kim Liên1, Mai Thị Liên1, Nguyễn Thị Khuyên1
1Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Mục tiêu: Mô tả sự hài lòng của người bệnh  ăn  suất  ăn  dinh  dưỡng  về  thái  độ phục vụ của nhân viên Khoa Dinh dưỡng, Mô tả sự hài lòng của người bệnh ăn suất ăn dinh dưỡng về thời gian giao thức ăn, Mô tả sự hài lòng của người bệnh ăn suất ăn dinh dưỡng về các suất ăn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 1000 người bệnh điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện theo bộ phiếu thu thập thông tin và suất ăn do khoa Dinh dưỡng cung cấp. Kết quả: Tỷ lệ người bệnh hài lòng nhất với giá tiền suất ăn với 96%; hài lòng với nhân viên phát suất ăn là 89,2%; hài lòng với suất ăn là 78,9%; hài lòng về vấn đề vệ sinh khay đựng là 77,8%; 75,9% người bệnh tiếp tục sử dụng dịch vụ; 73% người bệnh hài lòng về món ăn; 68,2% người bệnh hài lòng về thời gian giao suất ăn. Kết luận: Đa số người bệnh hài lòng về sự cung cấp thức ăn của Khoa dinh dưỡng. Bệnh viện cần tiếp tục phát huy làm tăng sự hài lòng của người bệnh về chế độ ăn hợp lý, đặc biệt về thời gian giao suất ăn, các món ăn và vấn đề vệ sinh khay đựng.

Trong bệnh viện mọi bệnh nhân đều có quyền  trông  đợi  thực  phẩm  mà  mình  ăn uống phải được an toàn và phù hợp bệnh tật [1]. Bệnh tật do thực phẩm gây ra, có thể làm tổn hại đến bệnh nhân trong quá trình điều trị, dẫn đến thiệt hại về kinh tế, mất việc làm, còn gây kiện tụng và còn góp phần làm bệnh nhân nhập viện bị suy dinh dưỡng. Ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sức khỏe bệnh nhân [2].Theo Hiệp hội Dinh dưỡng lâm sàng và chuyển hóa Châu Âu, tỷ lệ suy dinh dưỡng chiếm 20-60% người bệnh nằm viện và có đến 30-90% bị mất cân đối trong thời gian điều trị, trong đó tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) ở người bệnh phẫu thuật là 40-50%.

https://thuvieny.com/khao-sat-su-hai-long-cua-nguoi-benh-noi-tru-ve-tinh-hinh-cung-cap-suat-an-cua-khoa-dinh-duong/

Leave a Comment