KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VỀ VIỆC CẤP PHÁT THUỐC CHO BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ CÓ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHƯỚC LONG NĂM 2022

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VỀ VIỆC CẤP PHÁT THUỐC CHO BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ CÓ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHƯỚC LONG NĂM 2022

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VỀ VIỆC CẤP PHÁT THUỐC CHO BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ CÓ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHƯỚC LONG NĂM 2022
Châu Học Khiêm1, Nguyễn Thị Thiện Trâm2, Thái Khắc Minh3,

Sự hài lòng của người bệnh với hoạt động cấp phát thuốc ngoại trú là một trong những yếu tố đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại trung tâm y tế (TTYT) huyện Phước Long. Nghiên cứu thực hiện bằng phương pháp mô tả cắt ngang trên mẫu nghiên cứu gồm 400 người bệnh thăm khám ngoại trú có bảo hiểm y tế (BHYT) tại trung tâm y tế huyện Phước Long trong giai đoạn từ 01/2022 đến 06/2022. Bộ câu hỏi sử dụng trong quá trình nghiên cứu bao gồm 5 yếu tố với 20 biến quan sát đảm bảo tính tin cậy với hệ số Cronbach’s Alpha > 0,7 và kết quả phân tích yếu tố khám phá (EFA) đã chỉ ra có 5 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh với hoạt động cấp phát thuốc bao gồm: khả năng tiếp cận, sự minh bạch thông tin và thủ tục hành chính, cơ sở vật chất, thái độ ứng xử của nhân viên y tế, và kết quả cung cấp dịch vụ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số người bệnh đánh giá hài lòng hoặc rất hài lòng đối với hoạt động cấp phát thuốc của TTYT huyện Phước Long.

Trong những năm gần đây, Bộ Y tế ngày càng quan tâm và chú trọng phát triển chất lượng dịch vụ y tế [1]. Lĩnh vực dược cũng là một trong những lĩnh vực cần được đánh giá mức độ hài lòng trong quyết định phê duyệt đề án xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công [2].
Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh là căn cứ khoa học để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ dược nói riêng và chất lượng bệnh viện nói chung. Vì vậy đề tài đã tiến hành nghiên cứu với mục tiêu khảo sát sự hài lòng về việc cấp phát thuốc cho người bệnh ngoại trú có BHYT tại Trung tâm Y tế huyện Phước Long
Chi tiết bài viết
Từ khóa

Sự hài lòng, cấp phát thuốc ngoại trú, trung tâm y tế huyện Phước Long
Tài liệu tham khảo
1. Bộ Y tế (2019), “Quyết định số 3869/QĐ- BYT về ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế”, pp.
2. Bộ Y tế (2013), “Quyết định số 4448/QĐ-BYT Về việc ban hành thí điểm bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện”, pp.
3. Hoàng Văn Minh, Lưu Ngọc Hoạt. Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu trong nghiên cứu khoa học sức khỏe. Trường Đại học Y tế Công cộng. 2020;6:66-67.
4. Hoàng Anh Tuấn, Trịnh Thị Như Ngọc, Nguyễn Đức Trung, Đỗ Xuân Thắng, Nguyễn Việt Hùng. Đánh giá sự hài lòng đối với hoạt động cấp phát thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú tại bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 năm 2021. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022;514(2)
5. Phan Triều Phong. Khảo sát tình hình cung ứng và quản lý thuốc bảo hiểm y tế tại các bệnh viện đa khoa quận, huyện của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2017. Luận văn tốt nghiệp dược sĩ đại học, Đại học Y Dược Cần Thơ; 2017.
6. Lương Thị Hiên Nguyễn Thu Hương, Lê Vân Anh, Lê Thu Thủy, (2020), “Phân tích một sô yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người bệnh ngoại trú đối với hoạt động cấp phát thuốc tại Bệnh viện Hữu Nghị”, Nghiên cứu Dược & Thông tin thuốc 2020, tập 11, số 3,, pp. 36-42.

https://thuvieny.com/khao-sat-su-hai-long-ve-viec-cap-phat-thuoc-cho-benh-nhan-ngoai-tru-co-bao-hiem-y-te-tai/

Leave a Comment