KHẢO SÁT TỈ LỆ TÁC NHÂN GÂY VIÊM NIỆU ĐẠO CẤP Ở NAM GIỚI

KHẢO SÁT TỈ LỆ TÁC NHÂN GÂY VIÊM NIỆU ĐẠO CẤP Ở NAM GIỚI

KHẢO SÁT TỈ LỆ TÁC NHÂN GÂY VIÊM NIỆU ĐẠO CẤP Ở NAM GIỚI
Ma Tiến Hoàng1, Ngô Xuân Thái1, Mai Bá Tiến Dũng2, Đinh Nguyễn Tấn Hòa2
TÓM TẮT :
Mục tiêu: Viêm niệu đạo cấp có tác nhân gây bệnh phức tạp. Vì vậy, chúng tôi tiến hành khảo sát tỉ lệ tác nhân gây viêm niệu đạo cấp ở nam giới tại bệnh viện Bình Dân, dựa trên kết quả xét nghiệm realtime – PCR (RT-PCR) 13 tác nhân lây truyền qua đường tình dục.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô tả cắt ngang, phân tích kết quả RT-PCR của 194 bệnh nhân nam được chẩn đoán viêm niệu đạo cấp tại phòng khám Nam khoa, bệnh viện Bình Dân từ tháng 09/2020 đến tháng 05/2021.

Kết quả: 194 trường hợp được ghi nhận, tuổi trung bình là 32,0 ± 8,75. Tỉ lệ xuất hiện của các tác nhân là: N. gonorrhoeae 24,7%, C. trachomatis 22,7%, G. vaginalis 19,6%, U. parvum 13,9%, M. genitalium 11,3%, U. urealyticum 10,3%, C. albicans 4,6%, M. hominis 4,1%, HSV 2 1,5%, T. pallidum 0,5%. Tỉ lệ đơn nhiễm là 43,3%, đồng nhiễm là 29,9%, chưa tìm thấy tác nhân là 26,8%.

Kết luận: Viêm niệu đạo cấp thường gặp ở nhóm tuổi hoạt động tình dục mạnh, có tác nhân phức tạp. RT-PCR có ý nghĩa lớn trong việc chẩn đoán viêm niệu đạo cấp.

KHẢO SÁT TỈ LỆ TÁC NHÂN GÂY VIÊM NIỆU ĐẠO CẤP Ở NAM GIỚI

Leave a Comment