KIẾN THỨC THÁI ĐỘ THỰC HÀNH VỀ XỬ LÝ Y DỤNG CỤ SAU SỬ DỤNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG

KIẾN THỨC THÁI ĐỘ THỰC HÀNH VỀ XỬ LÝ Y DỤNG CỤ SAU SỬ DỤNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG

 KIẾN THỨC THÁI ĐỘ THỰC HÀNH VỀ XỬ LÝ Y DỤNG CỤ SAU SỬ DỤNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM 2006 

Nguyễn Lan Phượng
*
, Nguyễn Đỗ Nguyên
**
TÓM TẮT
Mục tiêu Xác định tỉ lệ điều dưỡng tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương có kiến thức, thái độ, và thực hành đúng về xử lý dụng cụ y tế tái sử dụng.
Thiết kế nghiên cứu Cắt ngang mô tả
Địa điểm Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, năm 2006.
Phương pháp Tất cả 286 điều dưỡng đang làm việc tại bệnh viện vào thời điểm nghiên cứu được chọn, và trả lời một bộ câu hỏi trắc nghiệm tự điền về kiến thức và thái độ liên quan đến xử lý y dụng cụ sau sử dụng. 
Một bảng kiểm được sử dụng để đánh giá thực hành.
Kết quả Kiến thức và thực hành của điều dưỡng là chưa toàn diện, tuy nhiên, hầu hết có thái độ tích cực đối với việc xử lý dụng cụ y tế tái sử dụng. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức và thực hành, với tỉ lệ thực hành đúng là cao hơn ở nhóm điều dưỡng có kiến thức đúng.
Kết luận Để nâng cao chất lượng của việc xử lý y dụng cụ sau sử dụng tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, tập huấn liên tục kèm với giám sát thực hành là cần thiết

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

1 thought on “KIẾN THỨC THÁI ĐỘ THỰC HÀNH VỀ XỬ LÝ Y DỤNG CỤ SAU SỬ DỤNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG”

  1. xin admin cho xem nội dung của đề tàin kiến thức thái độ thực hành xử lý dụng cụ sau sử dụng của điều dưỡng bệnh viện nguyễn tri phương với ạ

    Reply

Leave a Comment