KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CỦA MẸ VỚI TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA CON DƯỚI 5 TUỔI MẮC TIÊU CHẢY CẤP ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI VINH PHÚC

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CỦA MẸ VỚI TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA CON DƯỚI 5 TUỔI MẮC TIÊU CHẢY CẤP ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI VINH PHÚC

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CỦA MẸ VỚI TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA CON DƯỚI 5 TUỔI MẮC TIÊU CHẢY CẤP ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI VINH PHÚC .Tiêu chảy được công nhận như là một nguyên nhăn chính của bệnh tột và tử vong trỏ em ở nhiều nước dang phát triền. Nguyên nhân chính gây tử vong khi trỏ bị tiêu chảy là mất nước và điện giải, tiếp theo là suy dinh dưỡng (SDD). SDD và tiêu chảy tạo thành một vòng xoắn bệnh lý: tiêu chày dẫn đến SDD và khi trẻ bị SDD lại có nguy cơ bị tiêu chảy cao, gây ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng của trẻ và là gánh nặng về kinh tế đối với các quốc gia nghèo, đang hoặc kém phát triển, trong đó có Việt Nam [6].
Kiến thức, thực hành của bà mẹ có ý nghĩa rất quan trọng đổi với kết quả phòng bệnh khi chưa mắc và tự điều trị khi mới mắc tại nhà, góp phần giảm tỷ lệ mắc, tỷ lộ tử vong, SDD ở trẻ do bệnh gây ra.
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài nhăm mục tiêu: 

Nghiên cứu mô tà cắt ngang 220 cặp mẹ con là trỏ dưới 5 tuổi và bà mẹ trực tiếp chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị tiêu chày điều trị nội trú tại Bệnh viện Sàn – Nhi Vĩnh Phúc năm 2016 clio thấy:
–    về kiến thức bà mẹ: Đã xác định được 3 yếu tố liên quan rõ rệt đến tỷ lệ SDD cùa con bị tiêu chảy cấp khi nhập viện (p < 0,05) đó là trinh độ văn hóa mẹ thấp (72,7% con SDD), các bà mẹ biết đúng nhưng không đầy dù về dấu hiệu của bệnh tiêu chảy (50% con SDD), hiểu sai về mức độ cho trẻ ăn uổng để điều trị tiêu chày (61,7% con SDD).
–    về tliực hành cùa bà mẹ: Có 4 yểu tố liên quan đến tỷ lệ SDD ỏ’ con vói p < 0,05 đó là bà mẹ thực hành cho trẻ bú sai thì có 55,6% con SDD, mức dộ cho con uống sai (59,4% con SDD), mức độ cho con ăn sai thì 56,9% con SDD, thực hành cho uống OREZOL sai thì có 57,5% con SDD.

 

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CỦA MẸ VỚI TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA CON DƯỚI 5 TUỔI MẮC TIÊU CHẢY CẤP ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI VINH PHÚC

Leave a Comment