KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN TÌNH DỤC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÀN CỜ, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN TÌNH DỤC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÀN CỜ, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN TÌNH DỤC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÀN CỜ, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thái1
1 Trung tâm Y tế Quận 3
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, sự tác động của các nền văn hóa khác nhau thông qua các kênh phương tiện truyền thông đã hướng cho vị thành niên (VTN) có cơ hội tìm hiểu và hoạt động tình dục từ rất sớm. Nhưng những thông tin đó thường thiếu chính xác, không khoa học, chưa được kiểm chứng và ít cập nhật nên đã dẫn đến nhiều hậu quả khá nghiêm trọng cho lứa tuổi VTN còn đang tò mò và thích khám phá điều mới lạ. Trong đó, tình dục trước hôn nhân và có thai ngoài ý muốn đang là vấn đề sức khỏe đáng quan tâm ở trẻ VTN. Tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn ít những nghiên cứu an toàn tình dục ở lứa tuổi này. Đó là mục tiêu của nghiên cứu này. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ học sinh có kiến thức đúng, thực hành đúng và các yếu tố liên quan như đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, nguồn thông tin tìm hiều về an toàn tình dục (ATTD) của học sinh trường THCS Bàn Cờ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên 360 đối tượng là học sinh khối lớp 8 và 9 (tương ứng với độ tuổi 14 và 15) của trường THCS Bàn Cờ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2019. Thông tin thu được dựa trên bộ câu hỏi soạn sẵn gồm 30 câu khảo sát kiến thức, thực hành của đối tượng nghiên cứu bằng cách phỏng vấn trực tiếp. Kết quả: Tỷ lệ học sinh có kiến thức chung đúng về ATTD là 59,2% (KTC 95%: 0,54-0,64). Kiến thức về khái niệm ATTD chiếm tỷ lệ cao nhất 91,1% (KTC 95%: 0,88-0,94). Tỷ lệ học sinh có thực hành chung đúng về ATTD cao 96,4%, (KTC 95%: 0,93-0,98), trong đó phần lớn các em học sinh chưa từng QHTD 91,9% (KTC 95%: 0,88-0,94). Ở các em đã QHTD, ghi nhận 65,5 (KTC 95%: 0,47-0,80) có sử dụng bao cao su và 57,1% (KTC 95%: 0,25-0,84) xử trí đúng khi có bất thường cơ quan sinh dục. Có 66,4% (KTC 95%: 0,61-0,71) học sinh tự tìm hiểu thêm thông tin về ATTD, nguồn thông tin được các em tìm kiếm nhiều nhất là internet chiếm 87,8% (0,83-0,91). Tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ kiến thức chung đúng về ATTD với giới tính (p<0,001; KTC 95%: 1,43-2,24), khối lớp (hay độ tuổi) (p<0,001; KTC 95%: 0,46-0,76), người sống cùng (p=0,039; KTC 95%: 0,54-0,98). Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ thực hành đúng về ATTD với giới tính học sinh (p=0,017; KTC 95%: 1,01-1,10) và khối lớp (hay độ tuổi) (p=0,005; KTC 95%: 0,36-0,69). Kết luận: Kiến thức chung đúng, thực hành đúng về ATTD của học sinh trường THCS Bàn Cờ chiếm tỷ lệ cao. Điều này cho thấy cần duy trì và phát huy công tác giáo dục sức khỏe cho đối tượng này.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Kiến thức, thực hành, an toàn tình dục, học sinh, TP. Hồ Chí Minh

Tài liệu tham khảo
1. WHO. Adolescent health. 2015 on 21 April, 2019. http://www.who.int/topics/adolescent_health/en/,access 
2. Trịnh Mạnh Hùng. Kiến thức thái độ thực hành về phòng chống HIV/AIDS Và các bệnh lây qua đường tình dục của học sinh trường THCS Bảo Lộc, Bảo Lộc – Lâm Đồng năm 2009. khóa luận tốt nghiệp cử nhân y tế công cộng. ĐH Y dược TPHCM; 2009. 
3. Trung tâm nghiên cứu thông tin và tư liệu dân số. Vị thành niên và thanh niên Việt Nam. 2003. 
4. Mai Xuân Phương. Mang thai tuổi vị thành niên: Những con số biết nói, Sức khỏe & đời sống. 2011. truy cập ngày 21/04/2019. http:// suckhoedoisong.vn/kinh-te-xa-hoi/mang-thai-tuoi-vithanh-nien-nhung-con-so-biet-noi-2013070510514877.htm. 
5. Wind Media Inc. Tình trạng nạo phá thai ở Việt Nam hiện nay. 2012; 
6. Vân Sơn. Báo động tình trạng tuổi vị thành niên có thai. 2012. truy cập ngày 21/4/2019. http:// giaoduc. edu.vn/news/suc-khoe-gioi-tinh-755/bao-dong-tinh-trang-tuoi-vithanh-nien-co-thai-184758.aspx. 
7. Vũ Đức Thu. Định hướng chiến lược tăng cường giáo dục thể chất, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh nhà trường các cấp đến năm 2010. NXB Thể dục Thể thao; 2006. 
8. Nguyễn Văn Vạn. Kiến thức – thực hành về tình dục an toàn của sinh viên năm 1, năm 2 khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TPHCM, năm 2017. Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng. Đại học y dược Tp.HCM; 2017. http://www. fphhcm. edu.vn/library/viewref.php?TYPE=TS&STT=2017075 
9. Đặng Thành Nam. Kiến thức, thái độ, thực hành về tình dục an toàn của học sinh trung học cơ sở tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương năm 2013. khóa luận tốt nghiệp cử nhân y tế công cộng. Đại học Y dược TPHCM; 2013. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment