KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI TÌNH DỤC AN TOÀN CỦA HỌC SINH NĂM CUỐI TẠI TRƯỜNG THPT THÁI NINH, HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2022

KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI TÌNH DỤC AN TOÀN CỦA HỌC SINH NĂM CUỐI TẠI TRƯỜNG THPT THÁI NINH, HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2022

KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI TÌNH DỤC AN TOÀN CỦA HỌC SINH NĂM CUỐI TẠI TRƯỜNG THPT THÁI NINH, HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2022
Trần Thị Thanh Thủy1, Nguyễn Thị Hoa2, Đỗ Phương Anh2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Viện Đào tạo YHDP và YTCC, Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 420 đối tượng là học sinh khối 12 học tập tại trường THPT Thái Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình từ tháng 02/2022 đến tháng 06//2022 nhằm mô tả kiến thức và hành vi tình dục an toàn của học sinh năm cuối tại trường THPT Thái Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình năm 2022 và một số yếu tố liên quan. Chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện, sử dụng bộ công cụ tự điền khuyết danh để thu thập số liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các học sinh khối 12 có kiến thức về tình dục an toàn chưa cao, chiếm 53%. Đồng thời, kiến thức về thời điểm dễ có thai nhất trong chu kỳ kinh nguyệt khá thấp, với 12% ở nam và 25% ở nữ. Các đối tượng tham gia nghiên cứu đã nghe nói về tình dục an toàn nhưng để hiểu về tình dục an toàn còn chưa được cao. Gia đình, nhà trường và các cơ quan đoàn thể cần tăng cường phối hợp để quan tâm, giáo dục con em nâng cao nhận thức về tình dục an toàn và xây dựng lối sống lành mạnh.

Vị thành niên (10 -19 tuổi) là lực lượng xãhội to lớn, là nguồn nhân lực quan trọng và là một trong các nhân tổ quyết định tương lai, vận mệnh  đất  nước.  Việt  Nam  có  khoảng  17  triệu người vị thành niên, chiếm gần 22% dân số1. Vì vậy  quan  tâm  giáo  dục  định  hướng  phát  triển nhân cách toàn diện cho đối tượng vị thành niên là vô cùng quan trọng. Giai đoạn hình thành và phát triển nhân cách tuổi vị thành niên chịu tác động rát lớn của các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội đặc trưng. Bên cạnh đó, vị thành niên cũng có những đặc tính  chung  như tính tò mò, ảnh hưởng của bạn đồng lứa với các vấn đề tình dục, sự thiếu hiểu biết về thụ thai và sinh sản cũng như tránh thai. Đây là những yếu tố ảnh hưởng đến  mang  thai  vị  thành  niên  và  các  bệnh  lây truyền qua đường tình dục (STIs)

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Tình dục an toàn, học sinh THPT, Thái Ninh

Tài liệu tham khảo
1. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang (2005). Tìm hiểu yếu tố liên quan đến hoạt động tình dục ở học sinh cấp 3 tại Tp.HCM, Nghiên cứu Y học. 1 (9), 146-151. 
2. Annabel Sjöqvistvà Sofia Göthlin. Knowledge, attitudes and beliefs about sexually transmitted diseases among Vietnamese students at a vocational school in Ho Chi Minh City. 2011 
3. Nguyễn Thanh Phong (2017). Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về các biện pháp tránh thai của sinh viên một số trường đại học/ cao đẳng thành phố Hà Nội và hiệu quả giải pháp can thiệp. Luận án tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 
4. Bộ Y tế (2009). Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hà Nội. 
5. Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê (2008). Điều tra quốc gia về vị thành niên, thanh niên SAVY2 
6. Phạm Thị Hương Trà Linh, Lã Ngọc Quang (2015). Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vi tình dục của sinh viên trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, năm 2014, Tạp chí Y tế Công cộng. 34 (1), 49-56. 
7. Trương Công Hiếu (2015). Kiến thức, thái độ, hành vi về sức khỏe sinh sản vị thành niên của học sinh trung học phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế. 
8. Nguyễn Đỉnh Sơn (2014). Nghiên cứu kiến thức, thái độ và hành vi sức khỏe sinh sản của học sinh trung học phổ thông huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm y tế huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment