KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CHĂM SÓC TRƯỚC SINH CỦA CÁC THAI PHỤ CÓ TUỔI THAI TỪ ĐỦ 37 TUẦN TRỞ LÊN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI

KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CHĂM SÓC TRƯỚC SINH CỦA CÁC THAI PHỤ CÓ TUỔI THAI TỪ ĐỦ 37 TUẦN TRỞ LÊN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI

KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CHĂM SÓC TRƯỚC SINH CỦA CÁC THAI PHỤ CÓ TUỔI THAI TỪ ĐỦ 37 TUẦN TRỞ LÊN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI
Trần Đình Chắt1, Trần Lệ Thủy2
Đặt vấn đề: Chăm sóc trước sinh là những chăm sóc mà thai phụ nhận được nhằm đảm bảo những điều kiện tốt nhất về sức khỏe cho cả mẹ và thai trong suốt  thai  kỳ.  Chăm  sóc  trước  sinh  có  vai  trò  quan trọng trong việc giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong sơ sinh trên thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Nghiên cứu được tiến hành nhằm khảo sát thực trạng kiến thức và thực hành chăm sóc trước sinh của các thai phụ tại Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Hiện vẫn chưa có nghiên cứu về vấn đề chăm sóc trước sinh tại địa phương. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ thai phụ đi khám thai tối thiểu 4 lần và tỷ lệ thai phụ có kiến thức tốt, hành vi đúng về chăm sóc trước sinh tại Trung tâm Y tế Huyện Xuân Lộc. Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang được thực hiện từ 11/2020 đến 05/2021 trên 332 thai phụ có tuổi thai từ đủ 37 tuần trở lên đến khám tại TTYT Huyện Xuân Lộc, với điểm cắt 75% được sử dụng để xác định mức độ kiến thức tốt hoặc thực hành đúng về chăm sóc trước sinh của các thai phụ. Kết quả: Tỷ lệ thai phụ đi khám thai tối thiểu 4 lần trong thai kỳ là 86,4%. Tỷ lệ thai phụ có kiến thức tốt về chăm sóc trước sinh là 89,5%. Tỷ lệ thai phụ có thực hành đúng về chăm sóc trước sinh là 87,6%. Kết luận: Tỷ lệ thai phụ đi khám thai tối thiểu 4 lần trong thai kỳ cũng như tỷ lệ thai phụ có kiến thức tốt, hành vi đúng về chăm sóc trước sinh đều cao hơn tỷ lệ chung của cả nước. Tuy nhiên, kiến thức của thai phụ về các vấn đề dinh dưỡng, lao động và nghỉ ngơi trong thai kỳ vẫn chưa thực sự tốt. Cần tiếp tục tăng cường các biện pháp giáo dục, truyền thông và tư vấn để cải thiện các khía cạnh còn hạn chế của chương trình chăm sóc trước sinh tại địa phương.

Ở Việt Nam, mặc dù chất lượng chăm sóc trước sinh cũng như tỷ lệ tử vong mẹ và sơ sinh đã được cải thiện nhiều trong khoảng ba thập niên vừa qua nhưng gần đây, tốc độ giảm tử vong mẹ và sơ sinh bắt đầu chững lại và vẫn còn tương đối cao ở những khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa hoặc vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Xuân Lộc là một huyện trung du miền  núi  của  tỉnh  Đồng  Nai,  điều  kiện  kinh  tế cũng như cơ sở hạ tầng kém phát triển hơn so với các địa phương khác trong tỉnh, trong vùng. Đây cũng là địa bàn sinh sống của một số nhóm dân tộc thiểu số như Chăm, Chơ-ro,. Mặt khác,
hiện  vẫn  chưa  có  bất  kỳ  nghiên  cứu  nào  thực hiện khảo sát về tình hình chăm sóc trước sinh của các thai phụ trên địa bàn.
Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Kiến thức, thực hành chăm sóc trước sinh của các thai phụ có tuổi thai từ đủ 37 tuần trở lên đến khám tại Trung tâm Y tế Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai” để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu “Tỷ lệ thai phụ có kiến thức tốt cũng như thực hành đúng về chăm sóc trước sinh là bao nhiêu?”.
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ thai phụ đi khám thai tối thiểu 4 lần và tỷ lệ thai phụ có kiến thức tốt cũng như thực hành đúng về chăm.

 

https://thuvieny.com/kien-thuc-va-thuc-hanh-cham-soc-truoc-sinh-cua-cac-thai-phu-co-tuoi-thai-tu-du-37-tuan/

Leave a Comment