Kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế Bệnh viện Y dược Cổ truyền Sơn La năm 2020

Kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế Bệnh viện Y dược Cổ truyền Sơn La năm 2020

Kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế Bệnh viện Y dược Cổ truyền Sơn La năm 2020
Trần Thị Nga, Hà Thị Bích Liên
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, phỏng vấn 69 nhân viên y tế trực tiếp làm công tác chuyên môn tại 5 khoa lâm sàng nhằm mô tả kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế Bệnh viện Y Dược cổ truyền Sơn La năm 2020. Kết quả cho thấy, kiến thức đúng về kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Sơn La gần 80%. Tỷ lệ nhân viên y tế có kiến thức đúng chưa cao ở một số nội dung như các biện pháp phòng tránh nhiễm khuẩn bệnh viện (65,2%), vị trí lưu giữ phương tiện phòng hộ (66,7%), thực hành trong phòng ngừa chuẩn (76,8%) và nguyên tắc khử khuẩn, tiệt khuẩn (73,9%). Bệnh viện cần tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức của nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Nhiễm  khuẩn  bệnh  viện  (NKBV)  là  các nhiễm khuẩn xuất hiện sau 48h kể từ khi bệnh nhân nhập viện và không có ở giai đoạn ủ bệnh tại  thời điểm  nhập  viện.1  Nhiễm  khuẩn  bệnh viện là một trong những nguyên nhân hàng đầulàm tăng tỷ lệ mắc bệnh, tăng tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian điều trị,  đặc biệt làm tăng chi phí điều trị và tăng kháng thuốc của vi sinh vật. Nhiễm khuẩn bệnh viện xuất hiện tại những cơ sở khám chữa bệnh không tuân thủ các quy trình thực hành vô khuẩn cơ bản trong chăm sóc, điều trị người bệnh và ở những nơi kiến thức,  thái độ  về  kiểm  soát  nhiễm  khuẩn  của nhân viên y tế còn hạn chế.2Tổ chức Y tế thế giới tiến hành điều tra tại 55 bệnh viện của 14 nước trên thế giới, đại diện cho các khu vực, tỷ lệ NKBV là 8,7%. Ước tính lên đến 25% tại các nước đang phát triển và ở bất cứ thời điểm nào cũng có hơn 1,4 triệu lượt người bệnh trên thế giới mắc nhiễm khuẩn bệnh viện.3 Tại Việt Nam, các loại nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp là nhiễm khuẩn hô hấp (68,1%),  nhiễm  khuẩn  huyết  (14,4%),  nhiễm khuẩn tiết niệu (8,3%).4 Có nhiều phương thức lây truyền nhiễm khuẩn bệnh viện, tuy nhiên sự lây truyền qua bàn tay nhân viên y tế là một trong những nguyên nhân hàng đầu.5 Tổ chức Y tế thế giới đã khuyến  cáo, rửa  tay là biện pháp rẻ tiền và hiệu quả nhất đề phòng nhiễm khuẩn bệnh viện. Nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế không chỉ là chỉ số chất lượng chuyên môn, mà còn là chỉ số an toàn người bệnh. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) đãđược Bộ Y tế đưa vào tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện hàng năm.6Đề tài được thực hiện với mục tiêu mô tả kiến thức của nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Sơn La năm 2020.

Kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế Bệnh viện Y dược Cổ truyền Sơn La năm 2020

Leave a Comment