KIẾN THỨC VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA NGƯỜI DÂN PHƯỜNG HÒA HẢI, QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KIẾN THỨC VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA NGƯỜI DÂN PHƯỜNG HÒA HẢI, QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KIẾN THỨC VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA NGƯỜI DÂN PHƯỜNG HÒA HẢI, QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Hồ Tất Thị Phương Duyên1, Nguyễn Thanh Thảo1, Ngô Thị Nga1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân tại phường Hòa Hải, Thành phố Đà Nẵng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang trên 400 người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng từ tháng 10/2020 – 5/2021. Kết quả: Phần lớn người dân cho rằng bệnh lý được điều trị bằng kháng sinh là cảm cúm, sổ mũi (76,8%), ho (52,5%) và bệnh nhiễm trùng (35,5%). 99% hiểu đúng cho rằng nước lọc được dùng để uống thuốc kháng sinh. Kiến thức của người dân hiểu đúng về đợt điều trị kháng sinh từ 3 ngày – ít hơn 5 ngày chiếm 50,4%; từ 7 – 10 ngày chiếm 3,1%. Về cách xử lý khi quên uống thuốc, 88,3% hiểu đúng cho rằng vẫn giữ nguyên liều. Tỷ lệ người dân đi khám bác sĩ khi dùng thuốc không hiệu quả tương đối cao (74,9%). Việc thiếu hiểu biết về đề kháng kháng sinh chủ yếu gây tốn kém chi phí điều trị (70,4%). 78% người dân lựa chọn biện pháp hạn chế đề kháng kháng sinh là mua thuốc kháng sinh phải có đơn bác sĩ.


Kết luận: Người dân phường Hòa Hải có kiến thức đúng về loại nước dùng để uống thuốc kháng sinh và cách xử lý khi quên uống thuốc. Người dân lựa chọn biện pháp hạn chế đề kháng kháng sinh đúng đắn là mua thuốc kháng sinh phải có đơn của bác sĩ. Tuy nhiên, phần lớn người dân chưa có kiến thức đúng về bệnh lý điều trị và thời gian đợt điều trị kháng sinh

Kháng sinh là những chất được tạo ra bởi các chủng vi sinh vật hoặc do con người tổng hợp có tác dụng tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của các vi sinh vật sống khác [1]. Kháng sinh là một nhóm thuốc đặc biệt vì việc sử dụng kháng sinh không chỉ ảnh hưởng đến người bệnh mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng. Việc sử dụng rộng rãi, kéo dài và lạm dụng, chưa hợp lý dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh của các vi sinh vật ngày một gia tăng. Mức độ kháng thuốc ngày càng trầm trọng làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị, thời gian điều trị kéo dài, chi phí điều trị tăng cao, ảnh hưởng đến sức khoẻ và cộng đồng. Ở nước ta hiện nay, người bệnh có thể mua và sử dụng kháng sinh tùy ý mà không cần đơn của bác sĩ

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment