KỸ THUẬN MỚI X-QUANG TRONG CAN THIỆP CƠ XƯƠNG KHỚP

KỸ THUẬN MỚI X-QUANG TRONG CAN THIỆP CƠ XƯƠNG KHỚP

KỸ THUẬN MỚI X-QUANG TRONG CAN THIỆP CƠ XƯƠNG KHỚP

Cuốn sách này cập nhật các tiến bộ công nghệ – kỹ thuật hình ảnh học cơ xương khớp hiện đại nhất, thể hiện xu hướng và tiến bộ trong các phương thức hình ảnh được sử dụng để phân tích xương và các mô mềm xung quanh, bao gồm cơ, gân, dây chằng, dây thần kinh, và mạch máu. 

Độc giả sẽ được khám phá công nghệ như siêu âm, MRI, CT, chụp khớp CT, MR, và soi khớp huỳnh quang, cuốn sách này bao trùm các nội dung, hướng dẫn chuyên nghiệp về hình ảnh trước phẫu thuật, đánh giá khối u, và các cơ chế sinh học.

KỸ THUẬN MỚI X-QUANG TRONG CAN THIỆP CƠ XƯƠNG KHỚP

TÓM TẮT

New Techniques in Interventional Musculoskeletal Radiology

Mark E. Schweitzer, Jean-Denis Laredo

Hardcover: 392 pages

Publisher: INFRMA-HC; 1 edition (July 4, 2007)

Language: English

ISBN-10: 082475445X

ISBN-13: 978-0824754457

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment