KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN TRONG UNG THƯ HUYẾT HỌC

KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN TRONG UNG THƯ HUYẾT HỌC

KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN TRONG UNG THƯ HUYẾT HỌC.Chẩn đoán và theo dõi các loại bệnh lý ác tính huyết học là một quá trình phức tạp và đòi hỏi một phương pháp tiếp cận có hệ thống. Hình thái học, kiểu hình tế bào, di truyền học tế bào và di truyền học phân tử là các công cụ thiết yếu, và các kết quả phải được lồng ghép.

Các kỹ thuật chẩn đoán trong ung thư huyết học trình bày chi tiết các nguyên lý và các ứng dụng của mỗi loại tests này trong chẩn đoán các bệnh lý ác tính của máu và tủy xương.

Phần đầu tiên mô tả các phương thức test, bao gồm các nguyên lý về phương pháp nghiên cứu, giải thích dữ liệu và các giới hạn, và được minh họa bởi các ví dụ lâm sàng.

Phần thứ 2 tập trung vào các thực thể lâm sàng, giới thiệu chi tiets các test phù hợp nhất cho việc chẩn đoán, đánh giá giai đoạn và theo dõi các bệnh lý ác tính huyết học khác nhau và bao gồm việc ứng dụng test để nhận dạng các markers tiên lượng và các mục tiêu trị liệu tiềm năng.

Vơi sự đóng góp từ nhiều chuyên gia huyết học quốc tế, cuốn sách được minh họa đa dạng này là một tham khảo thiết yếu cho các chuyên gia huyết học mới hành nghề cũng như nhiều kinh nghiệm, các chuyên gia ung thư học, và các nhà bệnh học.

Nó là một tham khảo thực tế và hữu ích, cung cấp một phương pháp tiếp cận bài bản và hợp lý cho việc đánh giá xét nghiệm các bệnh lý huyết học ác tính.

KỸ THUẬT CHUẨN ĐOÁN TRONG UNG THƯ HUYẾT HỌC

TÓM TẮT

Diagnostic Techniques in Hematological Malignancies

Wendy N. Erber

Price: $126.00

Hardcover: 348 pages

Publisher: Cambridge University Press;

1 edition (December 13, 2010)

Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment