Kỹ thuật sinh thiết lỏng cho các loại ung thư 2020

Kỹ thuật sinh thiết lỏng cho các loại ung thư 2020

Kỹ thuật sinh thiết lỏng cho các loại ung thư 2020 . Cuốn sách này là một hướng dẫn toàn diện về các kỹ thuật, ứng dụng lâm sàng và lợi ích của các hình thức sinh thiết lỏng khác nhau được sử dụng ở những bệnh nhân có nhiều loại khối u, bao gồm ung thư phổi, vú và ung thư đại trực tràng.

Đưa ra những giải thích chi tiết, nó thảo luận về cách thay đổi khối u có thể được theo dõi bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến này, cho phép phát hiện và phân tích các dấu ấn sinh học đa dạng: tế bào khối u, DNA khối u, RNA khối u (miễn phí hoặc trong exosome) và dấu ấn sinh học chất lỏng xác định bằng phương pháp của proteomics mục tiêu.
Việc sử dụng các công nghệ tiên tiến như vậy cho phép chúng ta giải quyết các câu hỏi và vấn đề theo không thể chỉ một vài năm trước đây. Bây giờ chúng ta có một phương tiện hiệu quả để khắc phục vấn đề không đồng nhất trong nghi vấn, điều này đã hạn chế giá trị của các phương pháp sinh thiết thông thường. Kết quả là, thực hành ung thư sắp thay đổi hoàn toàn, hướng tới y học chính xác thực sự cá nhân hóa.

Cuốn sách này cung cấp cho cả bác sĩ lâm sàng và các nhà nghiên cứu một cái nhìn tổng quan kỹ lưỡng và cập nhật về tiến trình trong lĩnh vực này.

TRÍCH DẪN Kỹ thuật sinh thiết lỏng cho các loại ung thư 2020
Tumor Liquid Biopsies
Editors
Florence Schaffner
Jean-Louis Merlin
Nikolas von Bubnoff
Series Title
Recent Results in Cancer Research
Series Volume
215
Copyright
2020
Publisher
Springer International Publishing
Copyright Holder
Springer Nature Switzerland AG
eBook ISBN
978-3-030-26439-0

Kỹ thuật sinh thiết lỏng cho các loại ung thư 2020

Leave a Comment