Kỹ thuật tìm tế bào Hargraves cải tiến

Kỹ thuật tìm tế bào Hargraves cải tiến

Tên bài báo:Kỹ thuật tìm tế bào Hargraves cải tiến

Tác giả:    Nguyễn Nguyên, Lê Trang Thanh, Vũ Thị Mỹ

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1985    Số:    4    Tập:    258    Trang:    8-10

Giới thiệu kỹ thuật cải tiến tìm tế bào Hargraves ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống của Viện Da liễu gồm: tập trung bạch cầu bằng dụng cụ cải tiến, vừa lắc một phần bạch cầu còn một phần bạch cầu không bị lắc, lắc bi sau khi đã tách hồng cầu, ủ trong toàn bộ huyết tương. Ưu điểm của phương pháp này: tập trung được hầu hết bạch cầu, vừa tạo ra được một số chất vùi vừa bảo vệ được một số bạch cầu không bị xây xát, không bị hồng cầu ngăn cản sự di chuyển của bạch cầu, tận dụng được toàn bộ kháng thể kháng nhân có trong huyết tương, vì vậy hiện tượng thực bào của bạch cầu được thúc đẩy, tế bào Hargraves dễ hình thành.

Kỹ thuật tìm tế bào Hargraves cải tiến

Leave a Comment