LÀM ẨM TRONG CHĂM SÓC HỒI SƯC, ICU

LÀM ẨM TRONG CHĂM SÓC HỒI SƯC, ICU

LÀM ẨM TRONG CHĂM SÓC HỒI SƯC, ICU.Việc làm ẩm không phù hợp của các loại khí có thể gây ra một loạt vấn đề nghiêm trọng, và độ ẩm phù hợp đã trở thành một khía cạnh quan trọng của y học chăm sóc hồi sức hiện đại.

Cuốn sách này được thiết kế để phục vụ như một hướng dẫn thiết thực cho các bác sĩ lâm sàng, cung cấp thông tin trên nền tảng lý thuyết của việc làm ẩm,các thiết bị và sử dụng tối ưu của chúng.

Cuốn sách bắt đầu bằng cách xem xét các cơ sở sinh lý của việc làm ẩm. Các thiết bị làm ẩm hiện tại sau đó được thảo luận, với sự chú ý cẩn thận đến các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất và phương pháp đánh giá hiệu quả của chúng.

Hai kịch bản của hệ thống thông khí cơ học và không – cơ học được xem xét, và các vấn đề liên quan đến máy thở, viêm phổi được đề cập chi tiết.

Bên cạnh đó các chương tập trung vào các chủ đề như làm ẩm sau mở thông khí quản, làm ẩm của đường hô hấp nhân tạo trong quá trình quản lý tiết, đo nhiệt độ khí trong thông khí hỗ trợ trẻ sơ sinh, và làm ẩm trong môi trường chăm sóc gia đình.

LÀM ẨM TRONG CHĂM SÓC HỒI SƯC, ICU

TÓM TẮT

Humidification in the Intensive Care Unit: The Essentials

Antonio Matías Esquinas

Hardcover: 298 pages

Publisher: Springer;

2012 edition (February 21, 2012)

Language: English

LÀM ẨM TRONG CHĂM SÓC HỒI SƯC, ICU

Leave a Comment