LIỆU PHÁP GƯƠNG ĐIỀU TRỊ CHỨNG CHI MA SAU CẮT CỤT CHI DƯỚI – HIỆU QUẢ CÁ THỂ HÓA

LIỆU PHÁP GƯƠNG ĐIỀU TRỊ CHỨNG CHI MA SAU CẮT CỤT CHI DƯỚI – HIỆU QUẢ CÁ THỂ HÓA

LIỆU PHÁP GƯƠNG ĐIỀU TRỊ CHỨNG CHI MA SAU CẮT CỤT CHI DƯỚI – HIỆU QUẢ CÁ THỂ HÓA
Huỳnh Thành Chung1, Đỗ Phước Hùng1, Nguyễn Thế Luyến2
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Hiện tương chi ma (HTCM) xuất hiện phổ biến sau cắt cụt chi dưới với tỷ lệ lên đến 85%. Gương trị liệu với nhiều bài tập là một trong những phương pháp an toàn, chi phí thấp và mang lại hiệu quả tốt trong điều trị HTCM. Cá thể hóa các bài tập có thể là một trong các yếu tố quan trọng.

Mục tiêu: Xác định khả năng dung nạp và hiệu quả các bài tập được cá thể hóa với gương trị liệu trên bệnh nhân có HTCM sau cắt cụt chi dưới.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: từ tháng 01/2020 đến tháng 08/2020 20 bệnh nhân sau cắt cụt chi dưới có HTCM không giảm sau 1 tháng phẫu thuật được đưa vào nghiên cứu tại bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp (PHCN-ĐTBNN). Mỗi bệnh nhân được cấp 1 gương trị liệu và được hướng dẫn thực hiện cá thể hóa các bài tập với gương tại nhà. Sự dung nạp được đánh giá bằng cảm nhận của bệnh nhân sau mỗi lần tập. Hiệu quả cải thiện HTCM được đánh giá bằng tổng thời gian đau, cường độ đau, mức độ dùng thuốc và số điểm trầm cảm theo thang điểm CESD.

Kết quả: Bệnh nhân nam  chiếm 90%. Nguyên nhân do chấn thương chiếm đa số (80%). Thời gian theo dõi trung bình là 4 tháng. Trong lần tập đầu tiên, 55% bệnh nhân đáp ứng tốt với tất cả các bài tập trong 3 nhóm mà chúng tôi đưa ra, 45% còn lại được loại bỏ một số bài tập gây khó chịu nhưng tất cả các bệnh nhân trong nghiên cứu vẫn đảm bảo thực hiện được 3 nhóm bài tập. Khi bắt đầu tập, 25% bệnh nhân có khả năng tập hết tầm vận động hiện có không gây ra khó chịu với thời gian tập trung bình cho những bài tập đã chọn lọc là 6 phút. Khi kết thúc chương trình 1tháng,100% bệnh nhân có thể tập hết tầm vận động không khó chịu với thời gian tập 15 phút cho một buổi tập. Thời gian và cường độ hiện tượng chi ma giảm đáng kể sau thời gian tập các bài tập cá thể hóa với gương trị liệu. Tất cả bệnh nhân đều có số điểm trầm cảm CESD giảm mạnh sau 1 tháng tập gương (p <0,05). Hiệu quả cải thiện này tiếp tục được duy trì ghi nhận ở thời gian kết thúc nghiên cứu.

Kết luận: Cá thể hóa bài tập gương trị liệu làm tăng khả năng tuân thủ và dung nạp bài tập của bệnh nhân; giảm đáng kể cường độ và hiện tượng chi ma, mức độ dùng thuốc và điểm trầm cảm. Liệu pháp này nên được áp dụng rộng rãi.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment