Luận Án Tiến Sĩ Thiết Lập Một Số Chất Chuẩn Được Chiết Xuất, Tinh Chế Từ Cây Bảy Lá Một Hoa Ở Việt Nam

Luận Án Tiến Sĩ Thiết Lập Một Số Chất Chuẩn Được Chiết Xuất, Tinh Chế Từ Cây Bảy Lá Một Hoa Ở Việt Nam

[​IMG]
Trong “Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” (được ban hành theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ) có nêu rõ phát huy thế mạnh, tiềm năng của Việt Nam để phát triển sản xuất thuốc từ dược liệu. Trong chiến lược này, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là phấn đấu sản xuất được 20% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thuốc trong nước, thuốc sản xuất trong nước chiếm 80% tổng giá trị thuốc tiêu thụ trong năm, trong đó thuốc từ dược liệu chiếm 30%. Đồng thời, các sản phẩm từ dược liệu (cao chuẩn, bột nguyên liệu, chiết xuất các loại tinh dầu, các hoạt chất tinh khiết) là một trong 5 nhóm sản phẩm chủ lực cũng được đề cập trong chiến lược này

  • Luận án tiến sĩ dược học
  • Chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Thị Hà GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu
  • Tác giả: Cao Ngọc Anh
  • Số trang: 538
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương 2021

Tìm hiểu

 

Leave a Comment