Luận Án Tiến Sĩ Tính An Toàn Và Sinh Miễn Dịch Của Vắc Xin Phối Hợp Sởi-Rubella Sản Xuất Trong Nước Trên Người Việt

Luận Án Tiến Sĩ Tính An Toàn Và Sinh Miễn Dịch Của Vắc Xin Phối Hợp Sởi-Rubella Sản Xuất Trong Nước Trên Người Việt

[​IMG]
Tính An Toàn Và Sinh Miễn Dịch Của Vắc Xin Phối Hợp Sởi-Rubella Sản Xuất Trong Nước Trên Người Việt Nam Tình Nguyện Khỏe Mạnh Từ 1-45 Tuổi

MRVAC là vắc xin phòng chống sởi-rubella đầu tiên do Việt Nam sản xuất, với mục tiêu là sử dụng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia để hướng tới loại trừ sởi và rubella ở nước ta. Do đó nghiên cứu này đánh giá toàn diện các đặc điểm của vắc xin MRVAC về tính an toàn và tính sinh miễn dịch, mức độ phù hợp của vắc xin trong giai đoạn dịch tễ sởi và rubella ở nước ta hiện nay, cũng như các khuyến cáo về nguy cơ khi triển khai trên diện rộng.

  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Dịch tễ học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Đinh Hồng Dương, TS. Nguyễn Thúy Hường
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Đông
  • Số trang: 208
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân y 2021

Tìm hiểu

 

Leave a Comment