LUẬN VĂN TÁN SỎI THẬN QUA DA

LUẬN VĂN TÁN SỎI THẬN QUA DA

LUẬN VĂN TÁN SỎI QUA DA. LUANVANYHOC.COM  LIÊN HỆ ZALO 0927.007.596

 1. Luận án Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tán sỏi qua da trong điều trị sỏi thận tại Bệnh viện Việt Đức
 2. Đánh giá kết quả của phương pháp tán sỏi qua da trên bệnh nhân có tiền căn mổ mở sỏi thận
 3. Đánh giá kết quả tán sỏi qua da đường hầm nhỏ tư thế nằm nghiêng điều trị sỏi đài dưới thận tại bệnh viện bưu điện hà nội
 4. Đánh giá kết quả điều trị sỏi thận bằng phương pháp tán sỏi qua da ultraminiperc
 5. ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ tán sỏi QUA DA ĐƯỜNG hầm NHỎ tại BỆNH VIỆN XANH pôn hà nội
 6. KẾT QUẢ điều TRỊ sỏi THẬN bán SAN hô BẰNG tán sỏi QUA DA ĐƯỜNG hầm NHỎ tại BỆNH VIỆNĐẠI học y hà nộ
 7. Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sỏi thận bằng phẫu thuật tán sỏi qua da đường hầm nhỏ tại bệnh viện trường đại học y dược cần thơ và bệnh viện
 8. ĐÁNH GIÁ kết QUẢ tán sỏi QUA DA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG hầm NHỎ ở BỆNH NHÂN có TIỀN sử mổ mở lấy sỏi THẬN CÙNG bên
 9. Kết quả điều trị sỏi thận bằng phẫu thuật nội soi tán sỏi qua da đường hầm nhỏ tại bệnh viện trung ương thái nguyên​
 10. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁN SỎI QUA DA VỚI ĐƯỜNG HẦM NHỎ, NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁN LASER HOLNIUM TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN
 11. ĐÁNH GIÁ kết QUẢ tán sỏi QUA DA ĐƯỜNG hầm NHỎ điều TRỊ sỏi THẬN tại BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH hà GIANG từ 2018 2021
 12. KẾT QUẢ tán sỏi QUA DA ĐƯỜNG hầm NHỎ điều TRỊ sỏi NIỆU QUẢN 13 TRÊN kết hợp sỏi THẬN
 13. Đánh giá hiệu quả và an toàn của kỹ thuật tán sỏi qua da không mở thận ra da sỏi thận đơn giản bằng đường hầm nhỏ
 14. Đánh giá kết quả tán sỏi thận qua da với đường hầm nhỏ (mini perc) dưới hướng dẫn của siêu âm
 15. Đánh giá kết quả điều trị tai biến biến chứng của phƣơng pháp tán sỏi thận qua da
 16. Đánh giá kết quả tán sỏi thận qua da bằng phương pháp đường hầm nhỏ tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
 17. Đánh giá kết quả điều trị tán sỏi thận qua da bằng phương pháp đường hầm nhỏ tại bệnh viện việt đức
 18. Đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn đường tiết niệu qua mẫu nước tiểu bể thận trong phẫu thuật tán sỏi thận qua da  từ tháng 2
 19. Đánh giá kết quả phẫu thuật tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm tại bệnh viện bưu điện
 20. ĐÁNH GIÁ kết QUẢ sớm của PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP tán sỏi mật QUA DA tại BỆNH VIỆN đại học y hà nội
 21. Đề tài đánh giá kết quả tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa”
 22. ĐÁNH GIÁ mối LIÊN QUAN KÍCH THƯỚC sỏi THẬN tới kết QUẢ tán sỏi THẬN QUA DA ĐƯỜNG hầm NHỎ tại BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức
 23. ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT tán sỏi THẬN QUA DA ĐƯỜNG hầm NHỎ điều TRỊ sỏi THẬN sót tại BỆNH VIỆN VIỆT đức
 24. ĐÁNH GIÁ kết QUẢ sớm PHƯƠNG PHÁP tán sỏi THẬN QUA DA BẰNG ĐƯỜNG hầm NHỎ tại BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH HÒA BÌNH
 25. BƯỚC đầu ĐÁNH GIÁ kết QUẢ tán sỏi mật BẰNG LASER QUA DA
 26. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TÁN SỎI THẬN QUA DA BẰNG ĐƯỜNG HẦM NHỎ TƯ THẾ NẰM NGHIÊNG ĐIỀU TRỊ SỎI SAN HÔ TẠI BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ VINH
 27. Đánh giá kết quả điều trị tai biến biến chứng của phƣơng pháp tán sỏi thận qua da
 28. Chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật tán sỏi thận qua da và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện bạch mai năm 2022
 29. Đánh giá kết quả ban đầu giải pháp chủ dộng chuyển đổi đường hầm nhỏ sang đường hầm tiêu chuẩn trong lấy sỏi thận qua da điều trị sỏi san hô
 30. Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi san hô bằng kết hợp phương pháp lấy sỏi thận qua da và tán sỏi ngoài cơ thể
 31. Ứng dụng thang điểm clavien dindo cải biên trong đánh giá tai biến, biến chứng của các kỹ thuật lấy sỏi thận qua da trong 5 năm từ năm 2014 – 2019
 32. Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi thận có kích thước lớn hơn 2 cm bằng phương pháp lấy sỏi thận qua da
 33. Đánh giá hiệu quả và an toàn của kỹ thuật tán sỏi qua da không mở thận ra da sỏi thận đơn giản bằng đường hầm nhỏ

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment