MARKO TURINA GIẢI PHẪU PHẪU THUẬT CỦA TIM

MARKO TURINA GIẢI PHẪU PHẪU THUẬT CỦA TIM

MARKO TURINA GIẢI PHẪU PHẪU THUẬT CỦA TIM.Giải phẫu phẫu thuật của tim cung cấp một bộ sưu tập độc đáo các dữ liệu và tác phẩm minh họa phẫu thuật tim mạch và các quy trình phẫu thuật.

Sách bao quát toàn diện, mở rộng cho toàn bộ giải phẫu lồng ngực ở người. Phụ lục trình bày các mặt cắt ngang giải phẫu của cơ thể người: khoang ngực, bụng và vùng chậu.

Được trình bày như hướng dẫn hình thái học để giải thích tốt hơn của công nghệ quét vi tính, đây là một cuốn sách trực quan với nhiều chức năng độc đáo. Nó là một tiền đề tốt được công nhận để thực hiện một quy trình phẫu thuật, vì một bác sĩ phẫu thuật đầu tiên phải hoàn toàn quen thuộc với giải phẫu bình thường cũng như các biến thể phổ biến. …

Giải phẫu Phẫu thuật của tim rõ ràng là một tham khảo quan trọng và có giá trị có sẵn cho tất cả các bác sĩ Nội trú và nghiên cứu sinh phẫu thuật Tim – Lồng Ngực cũng như tất cả các bác sĩ phẫu thuật thực hành Tim Lồng Ngực.

MARKO TURINA GIẢI PHẪU PHẪU THUẬT CỦA TIM

TÓM TẮT

Operative Anatomy of the Heart

Denis Berdajs, Marko Turina

Price: $199.00

Hardcover: 560 pages

Publisher: Springer;

1st Edition (December 23, 2010)

Language: English

MARKO TURINA GIẢI PHẪU PHẪU THUẬT CỦA TIM

Leave a Comment