MIỄN DỊCH HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG 2E

MIỄN DỊCH HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG 2E

MIỄN DỊCH HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG 2E.“Miễn dịch học thần kinh Lâm sàng” là giáo trình tham khảo chủ yếu trong lĩnh vực này, cung cấp tổng quan rộng và toàn diện của sự tương tác giữa hệ thần kinh và miễn dịch trong trạng thái bình thường và bệnh lý. Sách sẽ giúp người đọc hiểu được sự tương tác cơ bản này để phát triển các phương pháp tiếp cận điều trị bệnh và tổn thương của hệ thần kinh.

Miễn dịch học thần kinh là một lĩnh vực đã được công nhận và đang phát triển đặc biệt nhanh chóng trên toàn thế giới, cả trong khoa học cơ bản và lâm sàng. Cuốn sách này là cập nhật có sẵn về lĩnh vực này.

Các chương trình bày vai trò của hệ thống miễn dịch trong các rối loạn ảnh hưởng đến cả hệ thống thần kinh trung ương và ngoại vi, bao gồm cả các bệnh thoái hóa thần kinh quan trọng (chẳng hạn như bệnh đa xơ cứng và thoái hóa thần kinh liên quan đến HIV) gây tàn tật suốt đời. Phạm vi bao quát mở rộng cho toàn bộ một mảng của các phương pháp điều trị theo hướng miễn dịch .

Cuốn sách này được biên soạn và đóng góp bởi các tác giả quốc tế được kính trọng cùng các biên tập viên nhiều kinh nghiệm. Ấn bản đầu tiên được xuất bản nhận được những đánh giá sâu rộng và tích cực, và đã được coi là nguồn tài liệu tham khảo chủ yếu trong lĩnh vực này. Ấn bản thứ hai này tóm tắt các tiến bộ gần đây trong lâm sàng Miễn dịch học thần kinh trong một cách toàn diện và khách quan.

MIỄN DỊCH HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG 2E

THÔNG TIN

Clinical Neuroimmunology

Jack Antel, Gary Birnbaum, Hans-Peter Hartung, Angela Vincent

Price : $320.00

Hardcover: 464 pages

Publisher: Oxford University Press, USA; 2 edition (November 24, 2005)

Language: English

ISBN-10: 0198510683

ISBN-13: 978-0198510680

Product Dimensions: 11.1 x 8.7 x 1 inches

Shipping Weight: 3.2 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment