Mims Bệnh sinh Bệnh truyền nhiễm 6e

Mims Bệnh sinh Bệnh truyền nhiễm 6e

Mims Bệnh sinh Bệnh truyền nhiễm 6e 2015. Mims Bệnh sinh Bệnh truyền nhiễm là tham khảo hàng đầu trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm nhiệt đới. Phiên bản mới đã được cập nhật của công trình này cung cấp một mô tả toàn diện, cập nhật về các cơ chế của nhiễm trùng và bệnh sinh của bệnh truyền nhiễm.

Trình bày theo một cách thức rõ ràng, dễ truy cập, nó là tham khảo lý tưởng tích hợp sinh học, bệnh học và miễn dịch học trong một định dạng súc tích để giải thích các cơ chế lây lan, đáp ứng miễn dịch và quá trình phục hồi.
Mims Bệnh sinh bệnh truyền nhiễm là tham khảo lý tưởng cho các bác sĩ chuyên ngành bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới, các nhà dịch tễ học và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm.

Sách cũng là tham khảo hữu ích cho các sinh viên Y khoa, cử nhân vi sinh và miễn dịch, và những người mới bước chân vào lĩnh vực vi sinh và truyền nhiễm.

TRÍCH DẪN
Mims’ Pathogenesis of Infectious Disease 6th edition
Anthony Nash, Robert Dalziel, J. Fitzgerald, University of Edinburgh, UK
Paperback, 364 Pages
Published: January 2015
Imprint: Academic Press
ISBN: 978-0-12-397188-3

Xem thêm: Bennett Nguyên tắc và Thực hành Bệnh Truyền nhiễm 8e

BỆNH TRUYỀN NHIỄM Ở THAI NHI VÀ TRẺ SƠ SINH 8E 2015

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment