Minh họa phẫu thuật ổ bụng dựa trên Giải phẫu và mô phôi hệ tiêu hóa, 2020

Minh họa phẫu thuật ổ bụng dựa trên Giải phẫu và mô phôi hệ tiêu hóa, 2020

Minh họa phẫu thuật ổ bụng dựa trên Giải phẫu và mô phôi hệ tiêu hóa, 2020.Hướng dẫn toàn diện, giàu minh họa này trình bày phẫu thuật tổng quát đại diện, bao gồm đường tiêu hóa, gan mật và thoát vị bẹn.

Phẫu thuật tổng quát dựa trên vi phẫu thuật; tuy nhiên, trong thực tế phẫu thuật liên quan đến giải phẫu năng động và nổi hơn. Trong thập kỷ qua, các phương pháp đã liên tục được cải tiến, làm sáng tỏ thêm về khoa học giải phẫu cổ điển. Nội soi là một phương pháp như vậy.

Tất cả các minh họa được trình bày trong cuốn sách này đã được vẽ bởi tác giả – một bác sĩ phẫu thuật tiên phong – và hiển thị các quy trình trong thế giới thực. Tất cả các phương pháp được giới thiệu là thực tế và đã được tinh chế dựa trên giải phẫu lâm sàng và phôi học chính xác.

Cuốn sách độc đáo này cung cấp cho độc giả những hiểu biết thiết yếu về các ca phẫu thuật hiệu quả và toàn vẹn ở vùng bụng. Như vậy, nó là một nguồn tài nguyên quý giá cho tất cả các bác sĩ phẫu thuật đường tiêu hóa.

TRÍCH DẪN Minh họa phẫu thuật ổ bụng dựa trên Giải phẫu và mô phôi hệ tiêu hóa, 2020
Illustrated Abdominal Surgery
Book Subtitle
Based on Embryology and Anatomy of the Digestive System
Authors
Hisashi Shinohara
Copyright
2020

Minh họa phẫu thuật ổ bụng dựa trên Giải phẫu và mô phôi hệ tiêu hóa, 2020

Leave a Comment