Mô tả thực trạng phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2020 và một số yếu tố liên quan

Mô tả thực trạng phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2020 và một số yếu tố liên quan

Mô tả thực trạng phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2020 và một số yếu tố liên quan.Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trên thế giới mỗi năm, cứ 4 người phụ nữ mang thai lại có 1 người phá thai [32]. Viện Guttmacher đưa ra báo cáo năm 2019 cho thấy trong số 227 triệu ca mang thai ở các nước thu nhập thấp và trung bình, có tới 68 triệu ca phá thai, bao gồm cả phá thai an toàn và không an toàn [37]. Tại Việt Nam, theo ước tính của Bộ Y tế, mỗi năm tại Việt Nam có 300000 đến 400000 ca phá thai [12]. Trong đó, tỉ lệ phá thai trên 12 tuần chiếm 10% tổng số ca phá thai năm 2018 [3]. Tử vong mẹ liên quan đến phá thai trên toàn thế giới dao động từ 0,8% đến 1,8% [27] và tỷ lệ tử vong do phá thai hợp pháp ở Hoa Kỳ là 0,7 trong số 100.000 ca [36].

Việc phá thai đặc biệt là phá thai muộn, tuổi thai từ 13 tuần đến 22 tuần không những có ảnh hưởng xấu tới không chỉ sức khỏe thể chất và khả năng tiếp tục mang thai của người phụ nữ, mà còn tới sức khỏe tâm thần của họ. Phụ nữ phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần có thể gặp phải những biến chứng như tổn thương nội mạc tử cung, dính buồng tử cung, suy giảm chức năng buồng tử cung và vô sinh [34]. Không chỉ vậy, phụ nữ phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần còn có nguy cơ gặp phải một số rối loạn tâm thần như trầm cảm, rối loạn căng thẳng hậu sang chấn,…[18,30]. Tuy nhiên, những hậu quả xấu trên có thể phòng tránh được, nếu những người phụ nữ đi phá thai an toàn và sớm hơn [33].

Trên thế giới và tại Việt Nam, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về thực trạng và hậu quả của việc phá thai, nhưng có rất ít các nghiên cứu tìm hiểu về thực trạng phá thai muộn. Do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu “Mô tả thực trạng phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2020 và một số yếu tố liên quan” với các mục tiêu sau:

1.    Mô tả đặc điểm nhân khẩu học và đặc điểm lâm sàng ở nhóm phụ nữ phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2020.

2.    Mô tả một số yếu tố liên quan tới tuổi thai khi vào viện ở nhóm phụ nữ tới phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2020.
 

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ    1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN    2

1.1. Một số khái niệm    2

1.2. Các phương pháp phá thai từ tuần 13 tuần đến 22 tuần.    3

1.3. Một số yếu tố liên quan tới phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần của phụ nữ. . 8

1.3.1. Yếu tố nhân khẩu học.    8

1.3.2. Yếu tố về gia đình, xã hội.    9

1.3.3. Yếu tố về tiền sử sản phụ khoa và các bệnh mạn tính.    11

1.4. Thực trạng phá thai muộn.    13

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    15

2.1. Thời gian, địa điểm nghiên cứu    15

2.1.1. Thời gian nghiên cứu    15

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu    15

2.2. Đối tượng nghiên cứu    15

2.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn    15

2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ    15

2.3. Phương pháp nghiên cứu    15

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu    13

2.3.2. Cỡ mẫu nghiên cứu    13

2.4. Phương pháp thu thập số liệu    16

2.5. Biến số nghiên cứu    16

2.6. Phương pháp xử lý số liệu    18

2.7. Cách khống chế sai số    19
 

2.8. Đạo đức nghiên cứu    19

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    20

3.1. Đặc điểm nhân khẩu học và đặc điểm lâm sàng ở nhóm phụ nữ phá thai

từ 13 tuần đến 22 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.    20

3.1.1. Tuổi.    20

3.1.2. Nghề nghiệp.    21

3.1.3. Đặc điểm cư trú nhóm bệnh nhân nghiên cứu.    21

3.1.4. Tình trạng hôn nhân nhóm bệnh nhân nghiên cứu.    22

3.1.5. Tiền sử sinh.    22

3.1.6. Tiền sử phá thai.    23

3.1.7. Tiền sử khác.    24

3.1.8. Biện pháp tránh thai chính đang được sử dụng trong nhóm

bệnh nhân nghiên cứu.    24

3.1.9. Tuổi thai khi vào viện.    25

3.1.10. Nguyên nhân của lần phá thai này    26

3.1.11. Phương pháp phá thai được sử dụng.    26

3.2. Một số yếu tố liên quan tới tuổi thai khi vào viện ở nhóm phụ nữ tới phá

thai từ 13 tuần đến 22 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.    27

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN    31

4.1. Đặc điểm nhân khẩu học và đặc điểm lâm sàng ở nhóm phụ nữ phá thai

từ 13 tuần đến 22 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.    31

4.2. Một số yếu tố liên quan tới tuổi thai khi vào viện ở nhóm phụ nữ tới phá

thai từ 13 tuần đến 22 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.    38

4.3. Hạn chế của đề tài    41

KẾT LUẬN    42

KIẾN NGHỊ    43
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment