MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN THỂ GEN ADIPOQ rs266729 VÀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM

MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN THỂ GEN ADIPOQ rs266729 VÀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM

MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN THỂ GEN ADIPOQ rs266729 VÀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM
Mã Tùng Phát1, Steven Truong2, Hoàng Khánh Chi3, Lê Hoàng Bảo3, Đinh Ngô Tất Thắng3, Trần Viết Thắng1, Lê Gia Hoàng Linh4, Trần Quang Nam1, Đỗ Đức Minh4
TÓM TẮT :
Mục tiêu: Đái tháo đường típ 2 hiện là một gánh nặng y tế toàn cầu. Yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng trong sinh bệnh học của bệnh lý này, tuy nhiên, hiện nay có rất ít các nghiên cứu về vai trò của yếu tố di truyền trong bệnh lý đái tháo đường típ 2 trên quần thể người Việt Nam. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát mối liên quan giữa đểm đa hình đơn nucleotide rs266729 trên gen ADIPOQ và bệnh lý đái tháo đường típ 2 ở người Việt Nam.

Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu bệnh chứng. Bảy trăm sáu mươi tám đối tượng tham gia nghiên cứu bao gồm người bệnh được chẩn đoán đái tháo đường típ 2 và nhóm chứng được khảo sát điểm đa hình đơn rs266729 bằng phương pháp realtime PCR.

Kết quả: Điểm đa hình rs266729 cho thấy có sự liên quan chặt chẽ với tình trạng bệnh đái tháo đường típ 2 ở người Việt Nam trên nhiều mô hình phân tích. Người mang điểm đa hình này có nguy cơ đái tháo đường típ 2 cao hơn từ 1,27 – 2,30 lần so với người không mang điểm đa hình này.

Kết luận: Điểm đa hình đơn nucleotide rs266729 có mối liên hệ chặt chẽ với tình trạng đái tháo đường típ 2 ở người Việt Nam.

Đái tháo đường típ 2 hiện được xem là một trong những bệnh lý không lây nhiễm phổ biến nhất và là gánh nặng y tế của nhiều quốc gia trênthế giới. Tại Việt Nam, Liên đoàn đái tháo đường quốc tế (IDF: International diabetes federation) dự đoán cứ 12 người sẽ có 1 người mắc đái tháo đường vào năm 2035(1). Khác với đái tháo đường típ 1, sinh bệnh học của đái tháo đường típ 2 khá phức tạp. Bên cạnh các yếu tố môi trường, yếu tố di truyền cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong bệnh lý đái tháo đường típ 2. Các nghiên cứu gần đây cho thấy bệnh nhân đái tháo đường típ 2 người châu Á thường có kiểu hình suy giảm chức năng tế bào beta tuỵ nổi trội hơn là tình trạng đề kháng insulin.

MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN THỂ GEN ADIPOQ rs266729 VÀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM

Leave a Comment