MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SỎI VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÁN SỎI THẬN QUA DA ĐƯỜNG HẦM NHỎ

MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SỎI VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÁN SỎI THẬN QUA DA ĐƯỜNG HẦM NHỎ

MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SỎI VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÁN SỎI THẬN QUA DA ĐƯỜNG HẦM NHỎ
Phùng Anh Tuấn1, Đặng Văn Quân2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa hình ảnh sỏi thận trên cắt lớp vi tính (CLVT) với kết quả điều trị của kỹ thuật tán sỏi qua da (TSQD) đường hầm nhỏ. Đối tượng và phương pháp:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 322 bệnh nhân (BN) sỏi thận được TSQD đường hầm nhỏ tại Bệnh viện Quân y 103 từ 01/2018 – 5/2020. So sánh các đặc điểm hình ảnh sỏi thận ở 2 nhóm sạch sỏi và còn sỏi bằng Chi bình phương test. Kết quả: Tỷ lệ sạch sỏi ở nhóm BN có 1 viên sỏi (87,4%) cao hơn có ý nghĩa so với nhóm BN có 2 viên sỏi (76,7%) và > 2 viên sỏi (74,6%). Tỷ lệ sạch sỏi ở nhóm BN có sỏi < 30 mm (86,9%) cao hơn có ý nghĩa so với nhóm BN có sỏi ≥ 30 mm (61%). Phân độ sỏi theo Guy liên quan có ý nghĩa với tỷ lệ sạch sỏi, trong khi mức độ giãn đài bể thận không liên quan. Kết luận: Hình ảnh sỏi thận trên CLVT liên quan với kết quả điều trị TSQD đường hầm nhỏ.

Sỏi thận là một bệnh lý tiết niệu hay gặp với tần suất mắc mới từ 1.500 – 2.000 trường hợp/1 triệu dân [8]. Nhiều phương pháp điều trị sỏi thận được áp dụng bao gồm phẫu thuật mổ mở, phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc, TSQD… Trong thời gian gần đây, kỹ thuật TSQD đường hầm nhỏ đã dần phát triển và chứng tỏ nhiều ưu thế [10]. Đây là một phương pháp điều trị ít xâm lấn, hạn chế gây ra các tổn thương tại thận và ít tai biến, biến chứng [4]. Tuy nhiên, kết quả điều trị sạch sỏi cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả này còn chưa được nghiên cứu nhiều. Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa đặc điểm sỏi thận với kết quả điều trị sạch sỏi của kỹ thuật TSQD đường hầm nhỏ

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment