MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐỘT BIẾN BRAV600E, MÔ BỆNH HỌC VÀ KHẢ NĂNG BẮT GIỮ 18F-FDG TRÊN HÌNH ẢNH PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP KHÁNG I-131

MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐỘT BIẾN BRAV600E, MÔ BỆNH HỌC VÀ KHẢ NĂNG BẮT GIỮ 18F-FDG TRÊN HÌNH ẢNH PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP KHÁNG I-131

MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐỘT BIẾN BRAV600E, MÔ BỆNH HỌC VÀ KHẢ NĂNG BẮT GIỮ 18F-FDG TRÊN HÌNH ẢNH PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP KHÁNG I-131
Lê Ngọc Hà1, Mai Hồng Sơn1, Nguyễn Thị Nhung1, Ngô Thị Minh Hạnh1, Hoàng Quốc Trường2, Trần Ngọc Lương2, Nguyễn Thị Kim Dung2, Lê Ngọc Hà2
1 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
2 Bệnh viện Nội tiết trung ương
Mục đích: Đột biến BRAFV600E là một trong những yếu tố tiên lượng trong ung thư tuyến giáp có liên quan đến biểu hiện của GLUT-1, làm tăng khả năng bắt giữ FDG. Trong nghiên cứu này, chúng tôitiến hành nghiên cứu mối liên hệ giữa đột biến BRAFV600E, lâm sàng, mô bệnh họcvà 18F-fluoro-2-deoxyglucose (18F-FDG) ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp (UTTG) thể biệt hóa kháng I-131.
Phương pháp: 46 bệnh nhân ung thư tuyến giáp kháng I-131 đượcchụp 18F-FDG PET/CT có đối chiếuxét nghiệm mô bệnh học và BRAFV600E từ bệnh phẩm tổ chứcác tính tái phát, di căn. Đánh giá độ hấp thu FDG bằng cách vẽ vùng quan tâm
(ROIs) trên hình ảnh PET/CT vàsử dụng hệ thống phần mềm. Tiến hành khảo sát mối liên hệ giữa đột biến BRAFV600E, lâm sàng, mô bệnh học và 18F-FDG.
Kết quả: Bệnh nhân đột biến BRAFV600Ecó chỉ số SUVmax(trung vị của SUVmax: 7,11) cao hơn so với chỉ số SUVmax ở bệnh nhân không đột biến (trung vị của SUVmax: 4,91) nhưng sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê (p=0,236). Kích thước khối u, di căn xa có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với khả năng bắt giữ 18F-FDG với phân tích đa biến. Kết quả mô bệnh học ở tổn thương ác tínhở nhóm ung thư tuyến giáp biệt hoá thể ác tính và thể kinh điển có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với khả năng bắt giữ FDG ở phân tích đa biến và đơn biến.
Kết luận: Thể mô bệnh học của ung thư tuyến giáp có mối liên hệ với khả năng bắt giữ FDG của tổn thương tái phát, di căn trên bệnh nhân UTTG thể biệt hóa kháng I-131.Mối liên quan giữa BRAFV600E và khả năng bắt giữ FDG cần phải được nghiên cứu thêm.

MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐỘT BIẾN BRAV600E, MÔ BỆNH HỌC VÀ KHẢ NĂNG BẮT GIỮ 18F-FDG TRÊN HÌNH ẢNH PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP KHÁNG I-131

Leave a Comment