Mối liên quan giữa nhiệt độ và số ca nhập viện do mắc một số bệnh đường hô hấp ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012 -2019

Mối liên quan giữa nhiệt độ và số ca nhập viện do mắc một số bệnh đường hô hấp ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012 -2019

Mối liên quan giữa nhiệt độ và số ca nhập viện do mắc một số bệnh đường hô hấp ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012 -2019: phân tích chuỗi thời gian.
Hồng Nhung Đồng Thị
Văn Mẫn Phạm
Trang Nhung Nguyễn Thị
Từ khóa: Nhiệt độ môi trường, bệnh đường hô hấp, hen, COPD, trẻ em, Điện Biên
Tóm tắt
Thông tin chung: Nghiên cứu ước lượng mối liên quan giữa nhiệt độ bên ngoài và số lượng bệnh nhân nhập viện do các bệnh đường hô hấp tại Điện Biên từ 2012-2019.

Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu sinh thái theo chuỗi thời gian. Biến đầu ra là bệnh hô hấp chung, nhiễm trùng đường hô hấp trên, viêm phổi, cả hen và phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Thông tin bệnh nhân nhập viện từ 2012 – 2019 mắc bệnh đường hô hấp theo mã ICD 10 được xuất từ phần mềm. Biến đầu ra trung bình ngày chỉ số thời tiết cùng giai đoạn cũng được thu thập.

Kết quả: Tổng số 28189 ca nhập viện, 9971 ca do nhiễm trùng hô hấp trên (NTHH trên), 15190 ca do viêm phổi, hen và COPD là 3028 ca. Số ca nhập viện hằng ngày do NTHH trên sẽ giảm đi 0,48 lần khi nhiệt độ trung bình  21 ngày tăng lên 10 độ C (95% CI từ 0,32-0,99). Khi trung bình nhiệt độ thấp nhất 21 ngày tăng thêm 10oC thì số ca nhập viện do hen và COPD tăng lên 3,98 lần (95% CI:1,01-5,87).

Kết luận: Trẻ em và người cao tuổi là đối tượng nhạy cảm trước sự thay đổi của nhiệt độ. Tỉnh Điện Biên cần xây dựng những kịch bản và cảnh báo sớm sự thay đổi của môi trường lên những đối tượng này.

Mối liên quan giữa nhiệt độ và số ca nhập viện do mắc một số bệnh đường hô hấp ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012 -2019

Leave a Comment