MORRIS MỞ KHÍ QUẢN, HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP

MORRIS MỞ KHÍ QUẢN, HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP

MORRIS MỞ KHÍ QUẢN, HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP.Cuốn sách này là một tài liệu tham khảo toàn diện để giúp quản lý vô số các vấn đề phát sinh với bệnh nhân mở khí quản, từ các quy trình phẫu thuật đến giai đoạn chu phẫu, và chăm sóc đặc biệt đến hồi sức và phục hồi chức năng.

Cuốn sách này là một hướng dẫn thực tế và dễ sử dụng cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe từ điều dưỡng và bác sĩ gây mê, bác sĩ hồi sức cấp cứu, bác sĩ ngoại tổng quát, các chuyên gia vật lý trị liệu, v.v..

Các chương được trình bày chặt chẽ và chi tiết từng quy trình, cung cấp hướng dẫn từng bước cho thực hành, bao gồm cả việc lựa chọn và lắp ống nội khí quản và khôi phục lại tiếng nói…

Tham khảo một cửa này trình bày chi tiết kế hoạch chăm sóc hàng ngày bệnh nhân mở khí quản để giúp các học viên chăm sóc sức khỏe đưa ra những quyết định thích hợp và giáo dục cho bệnh nhân của họ.

MORRIS MỞ KHÍ QUẢN, HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP

TÓM TẮT

Tracheostomies: The Complete Guide

Linda Morris, M. Sherif Afifi

Paperback: 384 pages

Publisher: Springer Publishing Company;

1 edition (February 19, 2010)

Language: English

ISBN-10: 0826105173

ISBN-13: 978-0826105172

XEM THÊM :TỰ LƯỢNG GIÁ TRONG HỒI SỨC TIM PHỔI NÂNG CAO Ở NGƯỜI LỚN VÀ NHI KHOA

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment