MỘT SỐ CHỈ SỐ HỒNG CẦU VÀ TỶ LỆ THIẾU MÁU Ở PHỤ Nữ MANG THAI 3 THÁNG CUỐI

MỘT SỐ CHỈ SỐ HỒNG CẦU VÀ TỶ LỆ THIẾU MÁU Ở PHỤ Nữ MANG THAI 3 THÁNG CUỐI

 MỘT SỐ CHỈ SỐ HỒNG CẦU VÀ TỶ LỆ THIẾU MÁU Ở PHỤ Nữ MANG THAI 3 THÁNG CUỐI
Nguyễn Thị Khuyên , Nguyễn Hữu Thanh1, Phan Thị Minh Ngọc1,
TÓM TẮT:
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm các chỉ số hồng cầu và xác định tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ mang thai 3 tháng cuối. Đói tượng phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 665 thai phụ mang thai 3 tháng cuối đến khám tại Khoa khám bệnh viện phụ sản Hà Nội với các chỉ số nghiên cứu là số lượng HC, nồng độ Hb, Hct, MCHC. Kết quả: Đặc điểm tế bào hồng cầu ở PNMT 3 tháng cuối là: số lượng HC, nồng độ Hb, Hct, MCHC cùa PNMT 3 tháng cuối đều giảm thấp hơn so với phụ nữ không có thai. Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ mang thai 3 tháng cuối đến khám tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2012 là 8,12%. Mức độ thiếu máu: Nồng độ Hb trung bình ở nhóm thai phụ có thiếu máu trong nghiên cứu là 102,37 ±7,14 g/I.Tỷ lệ thiếu máu nhẹ là 74,07%.Tỷ lệ thiếu máu vừa là 25,93%. Kết luận: Các chỉ số hồng cẩu cùa PNMT 3 tháng cuối giảm, tỷ lệ thiếu máu là 8,12% và chủ yếu ở mức độ nhẹ.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment