Một số đặc điểm lâm sàng và nguyên nhân tử vong qua 33 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp tính

Một số đặc điểm lâm sàng và nguyên nhân tử vong qua 33 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp tính

Tên bài báo:Một số đặc điểm lâm sàng và nguyên nhân tử vong qua 33 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp tính

Tác giả:Nguyễn Kim Thuỷ, Phạm Tử Dương
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:1997Số:8Tập:338Trang:4-6
Tóm tắt:
Hồi cứu 33 hồ sơ bệnh nhân nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp tử vong tại bệnh viện (nhóm A), đối chiếu với 33 BN cũng bị NMCT nhưng khỏi ra viện (nhóm B). Các yếu tố tiên lượng xấu trong giai đoạn cấp của bệnh: NMCT thành trước, đặc biệt là thành trước rộng ở nhóm A (48,5%), nhóm B (21,2%). NMCT thành trước gây nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc tim, suy tim, rung thất cao hơn so với NMCT thành sau. Triệu chứng lâm sàng: khó thở kèm theo nhịp nhanh, ran ẩm 2 nền phổi thể hiện suy tim, huyết áp tăng cao dễ gây vỡ tim ở nhóm A là 60,6% và nhóm B 15,1%, huyết áp thấp liên quan đến sốc tim nhóm A 30,3% và nhóm B 12,1%, rối loạn nhịp tim nhóm A 93,9% và nhóm B 54,5%, rối loạn dẫn truyền nhóm A 32,2% và nhóm B 9,1%. Men tăng cao và kéo dài. Tử vong nhiều nhất trong 24 giờ đầu (45,4%), tuần đầu 36,3%, từ tuần thứ hai tử vong giảm rõ, tuần thứ ba có 1 BN tử vong.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment