Một số kết quả bước đầu nghiên cứu bào chế NIFEDIPIN tác dụng kéo dài

Một số kết quả bước đầu nghiên cứu bào chế NIFEDIPIN tác dụng kéo dài

Tên bài báo:Một số kết quả bước đầu nghiên cứu bào chế NIFEDIPIN tác dụng kéo dài

Tác giả:    Phạm Minh Huệ, Võ Xuân Minh

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1999    Số:    2    Tập:    274    Trang:    16-18

Tóm tắt:    Nghiên cứu việc tăng sinh khả dụng và kéo dài tác dụng của Nifedipin bằng các phương pháp như: tạo hạt với các tá dược kéo dài giải phóng dược chất; chế tạo vi nang; định lượng Nife trong các công thức đã chế tạo; nghiên cứu tốc độ hòa tan. Các công thức thu được (công thức có EC; công thức có sáp carnauba; công thức có HPBCD) sẽ được đánh giá về phương diện lý hóa, sinh dược học để tiến tới có thể ứng dụng vào bào chế viên Nife tác dụng kéo dài.

Một số kết quả bước đầu nghiên cứu bào chế NIFEDIPIN tác dụng kéo dài

Leave a Comment