Một số mô hình gây tăng glucose huyết thực nghiệm có thể áp dụng để sàng lọc và đánh giá tác dụng của thuốc điều trị đái tháo đường

Một số mô hình gây tăng glucose huyết thực nghiệm có thể áp dụng để sàng lọc và đánh giá tác dụng của thuốc điều trị đái tháo đường

Tên bài báo:Một số mô hình gây tăng glucose huyết thực nghiệm có thể áp dụng để sàng lọc và đánh giá tác dụng của thuốc điều trị đái tháo đường

Tác giả:    Phùng Thanh Hương, Hồ Mai Anh, Nguyễn Xuân Thắng

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2001    Số:    11    Tập:    307    Trang:    16-18

Tóm tắt:    Đã xác định được liều thích hợp cho một số mô hình gây tăng glucose huyết trên chuột cống trắng để áp dụng trong các nghiên cứu sàng lọc và đánh giá tác dụng của thuốc điều trị đái tháo đường (ĐTĐ): mô hình tăng glucose huyết do glucose ngoại sinh dùng đường uống với liều 3 g/kg, mô hình tăng glucose huyết do adrenalin tiêm bắp với liều 0,5 mg/kg, mô hình tăng glucose huyết do stretozocin tiêm tĩnh mạch với liều 70 mg/kg gây tình trạng bệnh lý tương tự ĐTĐ typ II ở người, với liều 100 mg/kg gây tình trạng bệnh lý tương tự ĐTĐ typ I ở người.

https://thuvieny.com/mot-so-mo-hinh-gay-tang-glucose-huyet-thuc-nghiem-co-the-ap-dung-de-sang-loc-va-danh-gia-tac-d/

Leave a Comment