Một số nhận xét về sự liên quan giữa chỉ số khối cơ thể và bề dày lớp mỡ dưới da của người bình thường và người cao huyết áp

Một số nhận xét về sự liên quan giữa chỉ số khối cơ thể và bề dày lớp mỡ dưới da của người bình thường và người cao huyết áp

Tên bài báo:Một số nhận xét về sự liên quan giữa chỉ số khối cơ thể và bề dày lớp mỡ dưới da của người bình thường và người cao huyết áp

Tác giả:Trần Đình Toán
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:1993Số:3Trang:7-9
Tóm tắt:
Nghiên cứu trên 1.309 nông dân bình thường, 128 nông dân bị cao huyết áp (CHA), 101 cán bộ CHA điều trị ngoại trú và 82 bệnh nhân CHA điều trị nội trú tại Bệnh viện Việt Xô từ tháng 6/1992 đến 12/1992. Ở 1.309 nông dân bình thường (437 nam và 872 nữ), có 48,97% nam và 34,40% nữ thiếu năng lượng trường diễn từ độ 1 đến độ 3; 0,34% nữ và 0% nam béo (BMI>25). Trong số 128 nông dân CHA, bề dày lớp mỡ dưới da (BDLMDD) cao hơn người bình thường nhưng không có ý nghĩa thống kê, tỷ lệ người có BMI dưới bình thường và từ bình thường trở lên xấp xỉ nhau. Ở cán bộ bị CHA, BMI và BDLMDD cao hơn hẳn nông dân bị CHA, 66,7% có BMI từ bình thường trở lên, CHA gắn với tình trạng béo nhiều hơn. Có tương quan thuận giữa BMI và BDLMDD cả ở người bình thường và CHA, với hệ số tương quan thấp nhất 0,25, cao nhất 0,78, ở nữ tương quan nhiều hơn nam.
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment