Một số phân loại và thang điểm đánh giá mức độ nặng Viêm phổi cộng đồng ở trẻ em

Một số phân loại và thang điểm đánh giá mức độ nặng Viêm phổi cộng đồng ở trẻ em

Một số phân loại và thang điểm đánh giá mức độ nặng Viêm phổi cộng đồng ở trẻ em
Le Thi Hoa, Bui Thi Dung, Nguyen Trung Viet, Than Huu Tiep

Viêm phổi là bệnh thường gặp và gây tử vong cao nhất ở trẻ em. Phân loại mức độ nặng của viêm phổi giúp đưa ra quyết định điều trị tại nhà hay nhập viện rất quan trọng với các bác sĩ lâm sàng. Có nhiều phân loại và thang điểm đánh giá mức độ nặng viêm phổi cộng đồng ở trẻ em đã được áp dụng và nghiên cứu. Mỗi phân loại, thang điểm có ưu điểm, nhược điểm và khả năng ứng dụng khác nhau. Phân loại của Tổ chức Y tế thế giới 2014 chỉ dựa vào các biểu hiện lâm sàng nên có thể áp dụng rộng rãi tại các tuyến y tế cơ sở, các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu. Tại các tuyến có trang thiết bị tốt hơn có thể áp dụng phân loại của Hiệp hội Các bệnh truyền nhiễm Nhật Bản hoặc Hiệp hội Lồng ngực Anh. Thang điểm PRESS, PIRO cải tiến có thể áp dụng vào các nghiên cứu.

Viêm phổi là bệnh có tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong cao nhất trong các bệnh ở trẻ em [1]. Trong quá trình thực hành, việc phân loại nhanh, đúng mức độ nặng của viêm phổi ngay từ khi tiếp xúc giúp các bác sĩ đưa ra thái độ điều trị, chăm sóc hợp lý nhằm tránh các biến chứng, giảm tỷ lệ tử vong, giảm chi phí điều trị, giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã hội.

 

Một số phân loại và thang điểm đánh giá mức độ nặng Viêm phổi cộng đồng ở trẻ em

Leave a Comment