Một số yếu tố nguy cơ đối với tràn dịch màng phổi kéo dài sau phẫu thuật ontan

Một số yếu tố nguy cơ đối với tràn dịch màng phổi kéo dài sau phẫu thuật ontan

Một số yếu tố nguy cơ đối với tràn dịch màng phổi kéo dài sau phẫu thuật ontan
Tran Dac Dai, Le Ngoc Thanh, Dang Thi Hai Van, Do Anh Tien
Tóm tắt
Dữ liệu được thu thập từ tất cả các bệnh nhân trẻ em được chẩn đoán tim sinh lý 1 thất và được tiến hành phẫu thuật Fontan tại trung tâm tim mạch- bệnh viện E từ tháng 8/2012 đến 12/2019. Các bệnh nhân được đặt dẫn lưu màng phổi sau mổ, và tình trạng dẫn lưu có dịch kéo dài liên tục trên 15 ngày sau mổ được xếp vào nhóm biến chứng TDMPKD. Tổng số có 145 bệnh nhân trong nghiên cứu, trong đó 29 bệnh nhân bị TDMPKD (chiếm 20%). Một số đặc điểm khác biệt giữa 2 nhóm biến chứng và không biến chứng được xác định: tiền sử TDMPKD trước đó (p=0,00), tiền sử tràn dịch dưỡng chấp trước đó (p=0.045), tiền sử từng tiến hành can thiệp gây dính màng phổi trước đó (p=0.045), bất thường giải phẫu vị trí các tạng ngực- bụng (p=0,018), tình trạng hở van nhĩ thất trước mổ (p=0.03), tồn tại tuần hoàn bàng hệ lớn trước mổ (p=0,041), thời gian cặp động mạch chủ trong mổ (p=0,04) và thời gian chạy tuần hoàn ngoài cơ thể trong mổ (p=0,014). Phân tích đa biến xác định được một số yếu tố nguy cơ độc lập có liên quan đến gia tăng tỉ lệ biến chứng TDMPKD sau mổ, bao gồm: tình trạng suy tim độ III trở lên trước mổ (OR: 4.93, 95%CI: 1.19 – 20.50, p=0.028), thể bệnh giải phẫu thất phải 2 đường ra (TP2ĐR) có kèm đảo gốc động mạch (ĐGĐM) (OR: 31.00, 95%CI: 1.35 – 711.63, p=0.032), tình trạng hở van nhĩ thất trước mổ (OR: 70.73, 95%CI: 3.28 – 1523.28, p=0.007), tồn tại shunt tâm thất- động mạch phổi từ trước mổ ((OR: 8.29, 95%CI: 1.60– 42.78, p=0.012), chỉ số kích thước động mạch phổi (PAI) trước mổ (OR: 0.98, 95%CI: 0.97– 0.99, p=0.002), và tăng áp lực động mạch phổi trung bình (OR: 1.24, 95%CI: 1.01–1.53, p=0.046). Biến chứng TDMPKD có tỉ lệ xuất hiện tương đối thấp với nhóm bệnh nhân trải qua phẫu thuật Fontan. Việc tìm ra các yếu tố nguy cơ (cả trước, trong và sau mổ) giúp các bác sỹ lâm sàng đưa ra tiên lượng trước phẫu thuật và lên chiến lược dự phòng nhằm làm giảm tỉ lệ xuất hiện biến chứng, cải thiện kết quả đầu ra của phương pháp phẫu thuật Fontan cho các bệnh nhân tim sinh lý 1 thất.

Một số yếu tố nguy cơ đối với tràn dịch màng phổi kéo dài sau phẫu thuật ontan

Leave a Comment