Một vài suy nghĩ bàn về đào tạo nhân lực cho hệ thống đảm bảo chất lượng ở doanh nghiệp sản xuất thuốc

Một vài suy nghĩ bàn về đào tạo nhân lực cho hệ thống đảm bảo chất lượng ở doanh nghiệp sản xuất thuốc

Tên bài báo:Một vài suy nghĩ bàn về đào tạo nhân lực cho hệ thống đảm bảo chất lượng ở doanh nghiệp sản xuất thuốc

Tác giả:    Hoàng Ngọc Hùng

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1999    Số:    6    Tập:    278    Trang:    2-5

Tóm tắt:    

Dù công nghệ tin học, máy tính và tự động hoá cùng với các robot công nghiệp đang ngày càng trở nên tinh xảo, dù xí nghiệp dược phẩm (XNDP) có đầu tư nhiều tiền của vào nhà xưởng và máy móc hiện đại thì việc coi trọng và thúc đẩy yếu tố con người bao giờ cũng là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Bài viết này trình bày một số nét về nhân lực của hệ thống đảm bảo chất lượng thuốc ở XNDP và đưa ra giải pháp đối với vấn đề này. Bài có bảng kèm theo.

Một vài suy nghĩ bàn về đào tạo nhân lực cho hệ thống đảm bảo chất lượng ở doanh nghiệp sản xuất thuốc

Leave a Comment