NĂNG LƯỢNG VÀ PROTEIN KHẨU PHẦN ĂN Ở BỆNH NHÂN COVID-19 NẶNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG LIỆU PHÁP OXY LƯU LƯỢNG CAO QUA ỐNG THÔNG MŨI

NĂNG LƯỢNG VÀ PROTEIN KHẨU PHẦN ĂN Ở BỆNH NHÂN COVID-19 NẶNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG LIỆU PHÁP OXY LƯU LƯỢNG CAO QUA ỐNG THÔNG MŨI

NĂNG LƯỢNG VÀ PROTEIN KHẨU PHẦN ĂN Ở BỆNH NHÂN COVID-19 NẶNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG LIỆU PHÁP OXY LƯU LƯỢNG CAO QUA ỐNG THÔNG MŨI
Nguyễn Duy Đông1, Tạ Việt Hà1
Huỳnh Thị Thu Hương1, Vũ Tuấn Anh2
Tóm tắt
Mục tiêu: Quan sát năng lượng và lượng protein ăn vào ở bệnh nhân (BN) suy hô hấp do COVID-19 được điều trị bằng liệu pháp oxy lưu lượng cao qua ống thông mũi (High-flow Nasal Cannula – HFNC). Đối tượng và phương pháp: 120 BN COVID-19 nặng liên tiếp cần điều trị bằng HFNC để tránh việc đặt nội khí quản từ 06/9 – 30/10/2021 được đưa vào nghiên cứu. Thu thập dữ liệu về nhân khẩu học, đường dinh dưỡng (đường miệng và/hoặc đường tĩnh mạch), lượng calo và protein được kê đơn và sử dụng, các kết quả lâm sàng được ghi nhận. Kết quả: BN COVID-19 sử dụng liệu pháp HFNC nhận được 1.163 ± 269,7 kcal/ngày (20,8 ± 6,4 kcal/kg/ngày) và 45,7 ± 18,0 g protein/ngày (0,8 ± 0,4 g/kg/ngày). Không có BN nào được nuôi dưỡng qua ống thông (đường tiêu hóa), trong khi 50 BN sử dụng dinh dưỡng đường miệng nhận được 1.046,7 ± 251,4 kcal/ngày và 33,6 ± 8,3 g protein/ngày. 70 BN được nuôi dưỡng bằng đường miệng kết hợp với đường tĩnh mạch cung cấp 1.247,2 ± 252,1 kcal/ngày và 54,4 ± 18,0 g protein/ngày. 89,2% BN không đạt nhu cầu năng lượng khẩu phần, trong khi 67,5% BN không đạt nhu cầu protein khẩu phần. Tỷ lệ đặt nội khí quản sau khi điều trị bằng HFNC ở nhóm nuôi dưỡng đường miệng kết hợp đường tĩnh mạch cao hơn có ý nghĩa so với nhóm ăn qua đường miệng đơn thuần (p < 0,001). Tổng thời gian nằm viện là 15 ngày (10 – 20 ngày), không có sự khác biệt về thời gian nằm viện ở cả hai nhóm. 54 BN tử vong, tỷ lệ tử vong ở nhóm kết hợp cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm ăn qua đường miệng đơn thuần (p < 0,001). Kết luận: Việc sử dụng liệu pháp HFNC ở BN COVID-19 có liên quan đến việc nuôi dưỡng ít hơn đáng kể so với khuyến cáo. Để đạt được lượng calo và protein tối ưu, có thể cân nhắc chế độ dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch.

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment