Nên gọi “Chậm phân ly nhiễm sắc thể tâm đầu” thay cho “hợp đoàn nhiễm sắc thể tâm đầu”

Nên gọi “Chậm phân ly nhiễm sắc thể tâm đầu” thay cho “hợp đoàn nhiễm sắc thể tâm đầu”

Tên bài báo:Nên gọi “Chậm phân ly nhiễm sắc thể tâm đầu” thay cho “hợp đoàn nhiễm sắc thể tâm đầu”

Tác giả:Phạm Văn Phùng
Tên tạp chí:Y học Việt Nam
Năm xuất bản:1992Số:2Tập:162Trang:9-11
Tóm tắt:Hợp đoàn nhiễm sắc thể tâm đầu (HĐNSTTĐ) là hình ảnh chụm lại của 2 hay nhiều NST tâm đầu thấy được khi quan sát trên kính hiển vi quang học kỳ giữa của bộ NST. Sự thực thì không phải tế bào học tạo nên hợp đoàn mà là tạo nên hạch nhân. Ngày nay bản chất của hạch nhân đã biết rõ hơn nên hiện tượng lâu nay vẫn gọi là “HĐNSTTĐ” cho hợp với bản chất sinh học. Việc dùng hiện tượng này để đánh giá hiệu quả tế bào di truyền học cần thận trọng vì tính đa hình của các NST tâm đầu rất có ảnh hưởng tới tốc độ phân ly của chúng. Để cho kết quả nghiên cứu có ý nghĩa cần so sánh tình trạng bình thường và không bình thường của chính cá thể.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment