NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NÉN TX01 CHỨA FERRIC HEXACYANOFERRAT DÙNG ĐIỀU TRỊ NHIỄM ĐỘC THALLIUM VÀ CESIUM PHÓNG XẠ

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NÉN TX01 CHỨA FERRIC HEXACYANOFERRAT DÙNG ĐIỀU TRỊ NHIỄM ĐỘC THALLIUM VÀ CESIUM PHÓNG XẠ

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NÉN TX01 CHỨA FERRIC HEXACYANOFERRAT DÙNG ĐIỀU TRỊ NHIỄM ĐỘC THALLIUM VÀ CESIUM PHÓNG XẠ
Nguyễn Trọng Điệp1, Nguyễn Hoàng Hiệp1, Nguyễn Tùng Linh1, Nguyễn Văn Long2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xây dựng được công thức bào chế viên nén TX01 chứa ferric hexacyanoferrat dùng điều trị nhiễm độc thallium và cesium đồng vị phóng xạ. Vật liệu và phương pháp: Bào chế viên nén TX01 chứa ferric hexacyanoferrat theo phương pháp tạo hạt ướt. Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của cốm (khối lượng riêng, chỉ số nén) và viên nén TX01 (độ đồng đều khối lượng, độ bở, độ rã, độ cứng). Kết quả: Khảo sát được ảnh hưởng của tá dược độn, tá dược siêu rã, lực nén đến chất lượng của cốm và viên nén TX01. Kết luận: Công thức CT11 sử dụng tá dược siêu rã natri starch glycoat với tỷ lệ rã trong/rã ngoài 40/60 là phù hợp nhất để bào chế viên nén TX01, độ cứng viên trong khoảng 90 – 100N.

Hiện nay, trong chiến tranh, khả năng địch sử dụng vũ khí hạt nhân là hoàn toàn có thể xảy ra. Mặt khác, trong thời bình cũng có thể gặp các sự cố phóng xạ.
Do đó, việc ứng phó y tế với sự cố phóng xạ, hạt nhân là một nội dung không thể thiếu trong kế hoạch ứng phó sự cố phóng xạ, hạt nhân nói chung. Trong các thuốc có.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment