Nghiên cứu chế tạo kháng nguyên nọc rắn cạp nia dùng trong sản xuất Antivenom tại Việt Nam

Nghiên cứu chế tạo kháng nguyên nọc rắn cạp nia dùng trong sản xuất Antivenom tại Việt Nam

Huyết thanh kháng nọc rắn  (HTKNR)  –  antivenom, là thuốc điều trị rắn độc cắn hiệu quả và phổ  biến. Tuy nhiên, ở nước ta cũng như trên thế giới chưa có HTKNR rắn cạp nia (RCN)  –  loài rắn độc  nguy hiểm nhất. Một trong những lý do chủ yếu là chưa chế tạo được kháng nguyên (KN) nọc RCN.  Chúng tôi đã nghiên cứu, chế tạo thành công KN nọc RCN, đạt tiêu chuẩn: an toàn, vô khuẩn, không  có chất gây sốt và có hiệu lực sinh  kháng thể  (KT)  đặc hiệu tốt. Kết quả này là cơ sở đảm bảo cho  thành công của quy trình sản xuất HTKNRCN.


 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment