Nghiên cứu chức năng nhai trên bệnh nhân sau điều trị gãy xương hàm trên Le Fort I, Le Fort II và gò má cung tiếp

Nghiên cứu chức năng nhai trên bệnh nhân sau điều trị gãy xương hàm trên Le Fort I, Le Fort II và gò má cung tiếp

Luận án Nghiên cứu chức năng nhai trên bệnh nhân sau điều trị gãy xương hàm trên Le Fort I, Le Fort II và gò má cung tiếp. Chấn thương hàm mặt nói chung, gãy xương hàm trên và gò má cung tiếp nói riêng là một tai nạn thường gặp trong thời chiến cũng như trong thời bình và ngày càng gia tăng, thường gặp nhất là do tai nạn giao thông, lao động hay tai nạn sinh hoạt.

Nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước gần đây cho thấy, gãy xương hàm trên (XHT) và gò má cung tiếp (GMCT) phổ biến trong gãy xương hàm mặt. Tanaka [1] nghiên cứu gãy xương hàm mặt trong 11 năm, từ 1997 – 1989 cho thấy, 4 năm đầu (1987 – 1980), mỗi năm trung bình có 35,5 người bị gãy xương hàm mặt, 4 năm giữa (1981 – 1985) trung bình mỗi năm có 57,2 người bị gãy xương hàm mặt và 3 năm cuối cùng, trung bình mỗi năm có 66,8 người bị gãy xương hàm mặt. Theo nghiên cứu của Rowe NL & Williams JL [2] cho kết quả là tỷ lệ gãy xương gò má cung tiếp tăng hơn 300% trong thời gian từ 1960 – 1969. Theo Nguyễn Văn Thụ [3], tỷ lệ gãy xương hàm trên được ghi nhận tại viện Răng Hàm Mặt (1990) và trung tâm RHM thành phố Hồ Chí Minh (1993) là trên dưới 60,0% gãy xương hàm mặt, tỷ lệ này cao hơn so với những tổng kết trước đây. Gãy xương hàm trên thường kết hợp với xương gò má cung tiếp, tỷ lệ này tại viện RHM năm 1993 và của trung tâm RHM năm 1992 là 54,7% so với các gãy xương hàm nói chung. Hoàng Ngọc Lan (2006) [4] khi đánh giá kết quả điều trị chấn thương tầng giữa mặt về phương diện khớp cắn, thấy tỷ lệ gãy xương hàm trên phối hợp với gãy xương gò má cung tiếp chiếm tỷ lệ cao nhất (42,2%).
Hậu quả của gãy xương hàm trên và gò má cung tiếp không những ảnh hưởng tới chức năng, thấm mỹ mà còn tác động xấu tới tâm lý bệnh nhân. Đặc biệt, do cấu trúc phức tạp, khối xương hàm trên và gò má cung tiếp liên quan nhiều đến chức năng hệ thống nhai [5], tham gia tích cực vào chức năng ăn nhai trên hai phương diện khớp cắn và khớp thái dương hàm. Nếu sau điều trị gãy xương hàm trên, cung răng trên không ăn khớp với cung răng dưới, sẽ ảnh hưởng đến vận động của xương hàm dưới về tư thế chạm múi tối đa, đưa hàm sang bên và đưa hàm ra trước. Nếu việc điều trị gãy xương GMCT không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc há miệng và đưa hàm sang bên hạn chế, làm giảm chức năng nhai, gây nên những di chứng lâu dài cho nạn nhân. Mặt khác, khối xương tầng giữa mặt dù ít cơ bám (ngoại trừ cơ chân bướm trong) nhưng việc điều trị nắn chỉnh khối xương này khó hơn nhiều so với xương hàm dưới, nhất là các trường hợp gãy vụn nhiều mảnh, gây nên những di chứng sai khớp cắn sau mổ. Đã có những trường hợp phải mở xương đe đặt lại tương quan khớp cắn, gây khó khăn cho việc phục hồi khớp cắn bình thường.
Trước đây, những nghiên cứu về chấn thương hàm mặt chủ yếu nghiên cứu về kỹ thuật và phục hồi giải phẫu, mà không nói đến phục hồi về chức năng nhai như thế nào. Trong những năm gần đây, đã có những nghiên cứu khảo sát về chức năng nhai, nhưng chỉ nghiên cứu những hoạt động bình thường của hệ thống nhai mà chưa ứng dụng nó cho việc đánh giá hiệu quả sau điều trị chấn thương hàm mặt. Có the việc đánh giá có khó khăn và phức tạp. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi đã đi sâu vào đề tài: “Nghiên cứu chức năng nhai trên bệnh nhân sau điều trị gãy xương hàm trên Le Fort I, Le Fort II và gò má cung tiếp”, với các mục tiêu sau đây:
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, khớp cắn, hình ảnh X-quang bệnh nhân sau điều trị phẫu thuật gãy xương hàm trên Le Fort I, Le Fort II và gò má cung tiếp.
2. Đánh giá chức năng nhai tĩnh và động, về phương diện khớp cắn và khớp thái dương hàm trên 3 mặtphẳng: đứng dọc, đứng ngang và nằm
ngang.
KIẾN NGHỊ
1. Tất cả những bệnh nhân bị gãy xương hàm trên và gò má cung tiếp sau khi đã điều trị liền xương thì việc quan trọng nhất là kiếm tra khớp cắn.
2. Muốn kiếm tra khớp cắn thì phải lấy mẫu gắn vào càng nhai bán thích ứng và tiến hành thực hiện tất cả các động tác: đóng mở miệng, đưa hàm ra trước, đưa hàm sang bên.
3. Nếu phát hiện thấy có những cản trở khớp cắn hoặc hạn chế biên độ của các động tác thì cần tìm nguyên nhân tại xương hay tại răng đế tìm cách khắc phục và điều trị.
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
1. Hoàng Ngọc Lan, Mai Đình Hưng, Trương Mạnh Dũng. Đặc điểm lâm sàng, khớp cắn và hình ảnh X-quang sau điều trị phẫu thuật bệnh nhân gãy xương hàm trên Le Fort I, II và gò má cung tiếp, Tạp chí Y học Thực hành, No 10 (938)/2014, trang 116-119.
2. Hoàng Ngọc Lan, Mai Đình Hưng. Chức năng nhai động về phương diện khớp cắn trên bệnh nhân sau điều trị gãy xương hàm trên Le Fort I, II và gò má cung tiếp, Tạp chí Y học Thực hành, No 10 (937)/2014, trang 67 – 70.
3. Hoàng Ngọc Lan, Mai Đình Hưng. Xây dựng hệ thống thang điểm đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật bệnh nhân gãy xương hàm trên Le Fort I, Le Fort II và gò má cung tiếp, Tạp chí Y học Việt Nam, No 1 /11 – 2014, tập 424, trang. 72 – 76.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tanaka N, Tomitsuka K, Shionoya K, Andou H, Kimijima Y, Tashiro T, Amasaga T (1994). Aetiology of maxillofacial fracture.
Br J Oral Maxillofac Surg; 32: 19 – 23.
2. Rowe NL, Williams JL (1994). Fractures of zygomatic complex and orbit. Rowe and William’s Maxillofacial injuries; Vol.1: 475 – 590. Churchill Livingstone.
3. Nguyễn Văn Thụ (1968). Nhận xét về vết thương hàm mặt qua 3 năm chiến đấu tại miền Bắc, Tài liệu nghiên cứu, Hội Răng Hàm Mặt, trang 20-39.
4. Hoàng Ngọc Lan (2006). Đánh giá kết quả điều trị chấn thương tầng giữa mặt về phương diện khớp cắn, Luận văn Thạc sĩ Y học, chuyên ngành Phẫu thuật hàm mặt, Trường Đại học Y Hà Nội, Trang 75.
5. Una Soboleva, Lija Laurina, Anda Slaidina (2005). The masticatory system – an overview. Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, 7:77 – 80.
6. Punlet Batra, Ritu Dugal, Hari Parkash (2005). Functional Occlusion in Orthodontics; J Ind Orthod; 38: 80 – 90.
7. Hoàng Tử Hùng (2005). Cắn khớp học, Phân môn cắn khớp học – bộ môn nha khoa cơ sở, trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh khoa RHM.
8. Johannes W. Rohen and Chihiro Yokochi, Elke Liitjen Drecoll (2002). Atlas giải phẫu người, Tái bản lần thứ 4. Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Lâm, Thạc sĩ Vũ Bá Anh dịch. Hiệu đính: Tiến sĩ Lê Hữu Hưng. Nxb Y học, 27 – 84.
9. Richard A. Pollock (2012). Craniomaxillofacial Buttresses: Anatomy and Operative Repair, Thieme Medical Publishers, Inc
10. Mohl, N.D., Z Arb, G.A., Carlsson,G.E.&R Ugh, J.D. (1988). A Textbook of Occlusion . Quintessence Publishing Co., Inc., Chicago, IL.
11. Spee FG. (1890). Die verschiebungsbahn des unterkiefers am schadel. Arch Anat Physiol 1890; 16: 285 – 94.
12. Mai Đình Hưng (1999). Khớp cắn học, Bài giảng cho học viên lớp Cao học. Bộ môn RHM trường Đai học Y Hà Nội, tr. 1 – 50.
13. Posselt, U. (1957). An Analyzer for Mandibular Positions, J. Pros. Den. 7: 368 – 374.
14. Deepak Nallaswamy (2007). Textbook of Prosthodontics, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd.
15. Hoàng Tử Hùng, Nguyễn Phúc Diên Thảo (1995). Nghiên cứu thăm dò một số đặc trưng vận động biên của hàm dưới trên mặt phẳng dọc giữa (sơ đồ posselt) và một số thông số về quan hệ hai hàm ở người Việt, Hình thái học; 5(1): 24
16. Neill DJ, Howell PGT (1986). Computerized kinesiography in the study of mastication in dentate subjects, J Prosthet Dent; 55: 629 -38.
17. Una Soboleva, Lija Laurina, Anda Slaidina (2005). The masticatory system – an overview. Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, 7:77 – 80, 2005.
18. Nishigawa K, Nakano M & Bando E (1997). Study of jaw movement and masticatory muscle activity during unilateral chewing with and without balancing side molar contacts. Journal of Oral Rehabilitation; 24: 691 – 696.
19. Horio T. Kawamura Y (1989). Effects of texture of food on chewing patterns in the human subject. J Oral Rehabil; 16: 177 – 83.
20. Thexton AJ (1992). Mastication and swallowing: an overview. Br Dent J; 173: 197 – 206.
21. Ash MM, Ramfjord S (1995). Occlusion 4th ed.W.B. Saunders Company.
22. Raymond J, Fonseca H (2013). Oral and Maxillofacial Trauma, 4th edit. Publishers Elsevier Saunders Inc.
23. Knight, J. S & North, J. F (1961). The classification of malar fracture, an Analysis of displacement as the guide to treatment. British journal of plastic Surgery; 13: 325 – 339.
24. Ellis E. El-attar A. Moos KF (1985). An analysis of 2067 cases of zygomatico-orbitalfracture, J Oral Maxilofac Surg; 43: 417 – 428.
25. Manson PN, Markowitz B, Mirvis, et al (1990). Toward CT-based fracture treatment, Plast Reconstr Surg; 85: 198 – 202.
26. Ali F, Gwanmesia I, Simmons J (2012). Maxillofacial trauma. In: Hettiaratchy S, editor. Plastic surgery. London: Springer – Verlag; 2012. p. 93 – 102.
27. Kenneth D. Dolan, Charles G. Jacoby, and Wendy R. K. Smoker (1984). The radiology of facial fractures. RadioGraphics; 4(4): 577 – 663.
28. Buthiau D.(1987): Indications et sémiologie de la tomodensitométri et de I’image par résonance magnétique, Masson-Paris, Mila, Barcelone, Mexico, pp.22 – 194.
29. AAOMS (2012). Parameters of Care: Clinical Practice Guidelines for Oral and Maxillofacial Surgery (AAOMS ParCare 2012), Journal of Oral and Maxillofacial Surgery; 70(11), Suppl. 3
30. Michael Perry, Anne Dancey, Kamiar Mireskandari et al (2005). Emergency care in facial trauma – a maxillofacial and ophthalmic perspective, Injury, Int. J. Care Injured; 36: 875 – 896.
31. Vijay Ebenezer, R. Balakrishnan, and Anatha Padmanabhan (2014). Management of Lefort Fractures. Biomedical & Pharmacology Journal; 7(1): 179 – 182.
32. Converse J. M., (1984). Two plastic operations for repair of the orbit following severe trauma and extensive comminuted fracture, Arch. Ophthalmol, pp.31 – 64.
33. Trần Văn Trường (1973). Cấp cứu răng hàm mặt, Nhà xuất bản y học, Trang 20 – 39.
34. Ruas F., (1985). Single syclid incision for exposure of the Zygomatic bone and orbital reconstruction, Plast. Reconstr. Surg., pp.72 – 120.
35. Aogden G. R., (1991). The Gillies method for fractured zygomas: analysis of 105 cases America Association of oral and maxillofacial surgeons 49 (26), pp. 23 – 26.
36. Gillies HD (1927). Fractures of the malar-zygomatic compound, Br J Surg 14, pp. 651 – 656.
37. Keen WW (1909). Surgery: its principles and practice, WB Saunders,Philadelphia.
38. Blasubramaniam S (1967). Intra-oral approach reduction of malar fractures, British Journal of oral. Surg; 4:178 – 189.
39. Quinn H.James (1977). Lateral coronoid approach for intraoral reduction of fractures of the zygomatic arch. Journal of Oral Surgery; 35:321 – 322.
40. Strohmeyer L (1884). Handbuch der Chirurgie. VOL 1. Freiburg, Switzerland, 1844 as quoted in Oral & Maxillofàcial Trauma Edited by Fonseca FU, Walker RV. Saders Co. Phüadelphia, pp 1251
41. Limberg, A. A (1959). Die chirurgische Fischbehandlung der erworbeben einseitigen Mikrogenie mit oder ohne Kieferankylose, Dtsch. Zahn. Mund. Kieferheilkd, 31: 143.
42. Rowe N. L (1967). Klinische Aspekte und chirurgische Korrekture von unbehandelten Frakturen des Jochbeins. In Fortschritte der Kiefer und Gesichtschirurgie, 12: 111 – 117.
43. Ginestet G. & Dautrey J. (1960). Instrumentation et materiel d’orthopédie maxillo-faciale, Revue de Stomatologie, 61: 35 – 39.
44. Poswillo D. (1976). Reduction of the fractured malar by a traction hook, British Journal of Oral Surg; 14: 73 – 76.
45. Traves F. (1896). A system of surgery, Lea bros Philadelphia, 11: 166 -168.
46. Weir F. (1897). On the replacement of a depressed fracture of the malar bone, Medical Record, pp. 335 – 351.
47. Lothrop H. A. (1906). Fractures of superior maxillary bone caused by direct Blows over the malar bone: A method for treatment such fractures, Boston Medical and Surgical Society, pp. 132 – 162.
48. Shea J. J. (1931). The management of fractures involving the paranasal sinus, Journal of the American Medical Association, pp. 418 – 421.
49. Anthony D. H. (1952). Diagnosis and surgical treatment of fractures of the orbit, Transactions of the American Academy of Ophthalmology and Otolaryngology, 56: 580 – 583.
50. Wavak P., Zook E. G. (1979). Immobilization of fractures of the zygomatic bone with an antral pack, Surgery, Gynecology & Obstetrics; 149: 587 – 589.
51. Matas R. (1896). Fracture of the zygomatic Arch. New Orleans med Surg; 49: 139 – 157.
52. Radall D. A., Bernstein P. E. (1996). Epistaxis balloon catheter stabilization arch, Ann Otol Rhinol Laryngol; 105: 68 – 69.
53. Kazanjjian V. H. (1927). Treatment of injuries of the upper part of the face, Journal of the American Dental Association; 14: 16 – 21.
54. Schwenzer N & Steinhilber W. (1974). Traumatologie des gesichtsschondels, Munchen-Grafelfing, Werk-Verlag Dr.Edmund Banaschewski, pp. 83 – 86.
55. Altonen M. Kohonen A. Dickhoff K (1976). Treatment of zygomatic
fractures: Internal wiring-antral-pack-reponsitioning without
fixation: A comparative follow up study, J Maxilofac Surg; 4: 107 – 125.
56. Dingman R. O & Natvig P. (1964). Surgery offacial fractures, W. B Saundners, Philadelphia.
57. Brown J & Barnard D. (1983). The trans-nasal kirschner wire as a method offixation of the unstable fracture of the zygomatic complex, British Journal of Oral Surgery; 21: 208 – 218.
58. Brow J. B, Fryer L & McDowell F (1952). Internal wire pin fixation for fractures of the upper face, orbit, zygoma and severe facial crushes, Plastic and Reconstructive Surgery; 9: 276 – 281.
59. Kruger G. O. (1959). Textbook of Oral Surgery, St. Louis: C.V. Mosby. NewYork, pp. 286 – 354.
60. Fordyce G. L. (1960). L ’embrochage transmaxillaire seul et associe dans 16 cas de fracture de la machoire superieure, Revue de Stomatologie; 61: 538 – 542.
61. Zaydon T. J & Brown J. B. (1964). Early treatment of facial injuries, Lea & Febiger Philadelphia, pp. 783 – 892.
62. Vero D. (1968). Jaw injuries: The use of Kirschner wires to supplement fixation. Bitish Journal of Oral Surgery; 6: 18 – 25.
63. Rinechart G. C, Marsh J. L, Hemmer K. M. et al (1989). Internal fixation of malar fractures: An experimental biophysical study. Plast Reconstr Surg; 84: 18 – 21.
64. Wright EF, Schiffman EL (1995). Treatment alternatives for patients with masticatory myofascial pain, The journal of The American Dental Association; pp. 1030 – 1039.
65. Nguyễn Văn Cát (1997). Bài giảng khớp cắn học, Bộ môn Răng Hàm Mặt, trường Đại học Y Hà Nội.
66. Mai Đình Hưng (1997). Điều trị lâm sàng khớp cắn, Bộ môn Răng Hàm Mặt, trường Đại học Y Hà Nội.
67. Karppinen K, Eklund S, Souninen E (1999). Adjustment of dental occlusion in treatment of chronic cervicobrachial and headache. Journal of oral rehabilitation, 26: 715 – 721.
68. De Boever J. A, Carlsson G. E, Klineberg I J (2000). Need for occlusal
therapy and prosthodontic treatment in the management of
temporomandibular disorders, Journal of Oral Rehabilitation; 27: 367 -379.
69. Klineberg Iven, Jagger R.G (2004). Occlusion amd Clinical
Practice: An Evidence-Based Approach. Bristish Library Publishers.
70. Kirveskari P (1997). The role of occlusal adjustment in the management of temporomandibular disorders, Oral surgery, 83(1): 87 – 90
71. Clark G.T, Eligman D.A, Olberg S (1990). Guidelines for the
treatment of temporomandibular disorders, Journal of
Craniomandibular Disorders and Facial Oral Pain, 4, 80.
72. Mukerji R, Mukerji G, Mc Gurk M (2006). Mandibular fractures: Historical perspective, British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery; 44: 222 – 228.
73. Adam WM (1942). Internal wiring fixation of facial fractures. Oral and Maxillofacial Surgery; 12: 523 – 540.
74. Nguyễn Dương Hồng (1965). Chấn thương vùng hàm mặt, Tài liệu nghiên cứu, Hội Răng Hàm Mặt, 2:2 – 38.
75. Nguyễn Huy Phan (1967). Vấn đề điều trị gãy xương hàm trên bằng thủ thuật Adams, Tài liệu nghiên cứu, Hội Răng Hàm Mặt, 2: 24 – 38.
76. Nguyễn Văn Thụ (1968). Nhận xét vết thương hàm mặt qua 3 năm chiến đấu tại miền Bắc, Tài liệu nghiên cứu, Hội Răng Hàm Mặt, 2:20 – 39.
77. Nguyễn Hoành Đức (1971). Nhân 226 trường hợp gãy xương hàm mặt, Tài liệu nghiên cứu Răng Hàm Mặt, Tổng hội Y học Việt Nam, tr. 6 -17.
78. Mai Đình Hưng (1972). Điều trị gãy xương tầng giữa mặt bằng phương pháp phẫu thuật, Tài liệu nghiên cứu, Hội Răng Hàm Mặt, trang 20 – 22.
79. Nguyễn Huy Phan (1973). 110 trường hợp gãy xương hàm mặt do chấn thương thời bình, Nội san Hội Răng Hàm Mặt, 4: 28 – 42.
80. Nguyễn Khắc Giảng (1978). Nhân hai trường hợp gãy rời phần dưới tầng giữa mặt thuộc xương hàm trên theo Le Fort không điển hình trong cấp cứu hàm mặt. Tổng Hội Y học Việt Nam, 1: 78 – 83.
81. Trần Văn Trường, Trương Mạnh Dũng (2000). Tình hình chấn thương hàm mặt tại Viện Răng Hàm Mặt Hà Nội trong 11 năm (1988 -1998) trên 2149 bệnh nhân, Tạp chí Y học Việt Nam, 10: 27 – 36.
82. S.K Lwanga and S. Jemeshow (1991): Sample size determination in health studies. A practical manual, WHO, Geneva 1991.
83. Athanassios Kyrgidis, Georgios Koloutsos, Argyro Kommata, Nikolaos Lazarides, Konstantinos Antoniades (2013). Incidence, aetiology, treatment outcome and complications of maxillofacial fractures. A retrospective study from Northern Greece. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery;41: 637 – 643
84. Bither S, Mahindra U, Halli R, Kini Y (2008). Incidence and pattern of mandibular fractures in rural population: a review of 324 patients at a tertiary hospital in Loni, Maharashtra, India. Dent Traumatol; 24: 468 – 470.
85. Bakardjiev A, Pechalova P (2007). Maxillofacial fractures in Southern Bulgaria – a retrospective study of 1706 cases, J Craniomaxillofac Surg; 35: 147 – 150.
86. Bormann KH, Wild S, Gellrich NC, Kokemuller H, Stuhmer C, Schmelzeisen R, et al (2009). Five-year retrospective study of mandibular fractures in Freiburg, Germany: incidence, etiology, treatment, and complications. J Oral Maxillofac Surg; 67: 12 51 – 1255.
87. Subhashraj K, Nandakumar N, Ravindran C (2007). Review of maxillofacial injuries in Chennai, India: a study of2748 cases. Br J Oral Maxillofac Surg 45: 637 – 639.
88. van den Bergh B, Heymans MW, Duvekot F, Forouzanfar T (2012). Treatment and complications of mandibular fractures: a 10-year analysis. J Craniomaxillofac Surg; 40: 108 – 111.
89. Ramli R, Rahman NA , Rahman RA, Hussaini HM, Hamid AL (2011). A retrospective study of oral and maxillofacial injuries in Seremban Hospital, Malaysia. Dent Traumatol; 27: 122 – 126.
90. Engin D Arslan et al (2004). Assessment of maxillofacial trauma in Emergency Department, World J Emergency Surg; 9: 13
91. Majambo M H, Sasi R M, Mumena C H, Museminari G, Nzamukosha J, Nzeyimana A, Rutaganda E (2013). Prevalence of Oral and Maxillofacial Injuries among Patients Managed at a Teaching Hospital in Rwanda; Rwanda j. health sci; 2(2): 20 – 24 2013.
92. Claudio Maranhaxo Pereira et al (2011). Epidemiology of
maxillofacial injuries at a regional hospital in Goiania, Brazil, between 2008 and 2010; RSBO; 8(4):381 – 385.
93. Sumir Gandhi, Laxman Kumar Ranganathan, Manisha Solanki, George C. Mathew, Inderjot Singh andSaurab Bither (2011). Pattern of maxillofacial fractures at a tertiary hospital in northern India: a 4-year retrospective study of 718 patients. Dental Traumatology; 27(4): 257 – 262.
94. Roszalina Ramli, Normastura Abdul Rahman, Roslan Abdul Rahman, Haizal Mohd Hussaini and Abdul Latif Abdul Hamid (2011). A retrospective study of oral and maxillofacial injuries in Seremban Hospital, Malaysia, Dental Traumatology; 27(2): 122¬126
95. Van den Bergh B, et al (2012). Aetiology and incidence of maxillofacial trauma in Amsterdam: a retrospective analysis of 579 patients, J Craniomaxillofac Surg; 40(6):165 – 169.
96. Jung Hoon LEE, Byung Ki CHO, Woo Jin PARK (2010). A 4-year retrospective study of facial fractures on Jeju, Korea. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery; 38(3): 192 – 196.
97. Ashwini Naveen Shankar, Vemanna Naveen Shankar, Nidarsh Hegde, Sharma, Rajendra Prasad (2012). The pattern of the maxillofacial fractures – A multicentre retrospective study. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery: 40(8): 675 – 679.
98. Bruno Ramos Chrcanovic, Mauro Henrique Nogueira Guimaraes Abreu, Belini Freire-Maia, Leandro Napier Souza (2012). 1,454 mandibular fractures: A 3-year study in a hospital in Belo Horizonte, Brazil. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery; 40: 116 – 123.
99. Lucca M, Shastri K, McKenzie W, Kraus J, Finkelman M, Wein R (2010). Comparison of treatment outcomes associated with early versus late treatment of mandible fractures: a retrospective chart review and analysis. J Oral Maxillofac Surg: 68: 2484 – 2488.
100. Lalitha Ramanujam, Saumya Sehgal, Ranganath Krishnappa, Kavitha Prasad (2013). Panfacial fractures – A retrospective analysis at M.S. Ramaiah Group of Hospitals, Bangalore. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology: 25: 333 – 340.
101. Lâm Hoài Phương (2002). Phẫu thuật tạo hình di chứng chấn thương tầng giữa mặt, Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh: 146 – 132.
102. Anne Margareth Batista, Leandro Silva Marques, Aline Elizabeth Batista, Saulo Gabriel Moreira Falci, Maria Letícia Ramos-Jorge (2012). Urban-rural differences in oral and maxillofacial trauma. Braz Oral Res: 26(2):132 – 138.
103. Kai-Hendrik Bormann, Sarah Wild, Nils-Claudius Gellrich, Horst
Kokemüller, Constantin Stühmer, Rainer Schmelzeisen, Ralf Schön (2009). Five-Year Retrospective Study of Mandibular Fractures in Freiburg, Germany: Incidence, Etiology, Treatment, and
Complications. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery; 67(6): 1251 – 1255.
104. Kaleem Ahmad, Sajid Ansari, Kanchan Dhungel, Mukesh Kumar Gupta, R.K. Rauniyar, Md. Farid Amanullah, Mohammad Azfar Siddiqui (2013). Radiological evaluation of maxillofacial trauma: Role of MDCT with MPR and 3-D reconstruction. Indian Journal of Basic & Applied Medical Research; 8(2): 1027 – 1034.
105. Nisha Mehta, Parag Butala, Mark P. Bernstein (2012). The Imaging of Maxillofacial Trauma and its Pertinence to Surgical Intervention. Radiol Clin N Am: 50: 43 – 57.
106. Hardt N., Kuttenberger J. (2010). Craniofacial Trauma, NXB Springer-Verlag Berlin Heidelberg, chương 2: “Radiology of Craniofacial Fractures”, 2010, trang 15 – 17.
107. Ichiro Ogura, Yusuke Sasaki, Takashi Kaneda (2014). Multidetector computed tomography of maxillofacial fractures. Japanese Dental Science Review; 50(4): 86 – 90.
108. Ann Arbor, MI. Justin L. Bellamy, Gerhard S. Mundinger, Sashank K. Reddy, José M. Flores, Eduardo D. Rodriguez, Amir H. Dorafshar (2013). Le Fort II Fractures Are Associated With Death: A Comparison of Simple and Complex Midface Fractures Presented in part at the 57th Annual Meeting of the Plastic Surgery Research Council, June 15, 2012. J Oral and Maxillofacial Surg; 71(9): 1556 -1562.
109. Wilson D.M. (2013). Retrospective Study: A Study Evaluating the Anatomical Variances of the Pterygomaxillary Junction and its Impact on Pterygoid Plate Fractures With Le Fort I Osteotomies. J Oral and Maxillofacial Surg; 71(9) suppl. 1: 61 – 62.
110. Gerhard S. Mundinger, Amir H. Dorafshar, Marta M. Gilson, Paul N. Manson, Eduardo D. Rodriguez (2013). Blunt-Mechanism Facial Fracture Patterns Associated With Internal Carotid Artery Injuries: Recommendations for Additional Screening Criteria Based on Analysis of 4,398 Patients. J Oral and Maxillofacial Surg; 71(12): 2092-2100
111. Edward I. Lee, Kriti Mohan, John C. Koshy, and Larry H. Hollier (2010). Optimizing the Surgical Management of Zygomaticomaxillary Complex Fractures. Seminars in plastic Surgery; 24(4): 389 – 397.
112. Bryce J. D. Williams, Alex Isom, José R. Laureano Filho, and Felice S. O’Ryan (2013). Nasal Airway Function After Maxillary Surgery: A Prospective Cohort Study Using the Nasal Obstruction Symptom Evaluation Scale. J Oral Maxillofac Surg; 71:343 – 350.
113. Lalitha Ramanujam, Saumya Sehgal, Ranganath Krishnappa, Kavitha Prasad (2013). Panfacial fractures – A retrospective analysis at M.S. Ramaiah Group of Hospitals, Bangalore. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology; 25 : 333 – 340.
114. Powers DB, Will MJ, Bourgeois Jr SL, Hatt HD (2005). Maxillofacial trauma treatment protocol. Oral Maxillofac Surg Clin North Am; 17:341 – 55.
115. Louis P (2004). Management of panfacial fractures. In: Miloro M, editor. Peterson’s principles of oral and maxillofacial surgery. 2nd ed. BC Decker Inc: Hamilton; 2004.
116. Fritz M, Koltai P (2002). Sequencing and organization of the repair of panfacial fractures. Oper Technol Otolaryngol:13: 261 – 264.
117. Chen C-T, Chen R-F, Wei F-C (2010). Craniofacial trauma and reconstruction. In: Siemionow MZME-K, editor. Plastic and reconstructive surgery. London: Springer-Verlag; p. 22.
118. Hardt N, Kuttenberger J (2010). Surgical strategy for complex craniofacial fractures. Craniofacial trauma. Berlin: Springer-Verlag; 2010. p. 205 – 38.
119. Marciani R (2009). Integrating the care and treatment of the complex facial trauma patient. In: Fonseca R, Marciani R, editors. Oral and maxillofacial surgery. 2nd ed. Saunders/Elsevier; 2009.p.395 – 11.
120. Ali F, Gwanmesia I, Simmons J (2012). Maxillofacial trauma. In: Hettiaratchy S, editor. Plastic surgery. London: Springer-Verlag; 2012. p. 93 – 102.
121. Jain M K, Manjunath K.S,. Bhagwan B.K. Shah, DK (2010).
Comparison of 3-Dimensional and Standard Miniplate Fixation in the Management of Mandibular Fractures, J Oral Maxillofac Surg., 68(7): 1568 – 72.
122. Hardt N, Kuttenberger J (2010). Surgical strategy for complex craniofacial fractures. Craniofacial trauma. Berlin: Springer¬Verlag; 2010. p. 205 – 38.
123. Phạm Như Hải (2006). Nghiên cứu dịch tễ học loạn năng bộ máy nhai và đề xuất giải pháp can thiệp, Luận án Tiến sĩ Y học, trường Đại học Y Hà Nội, trang 52 – 87.
124. Matsuka Y, Yatani H, Yamashita A (1996). Temporomandibular disorders in the adult population of Okayama City, Japan. J. Cranio; 14(2): 158 – 162.
125. Gesch D, Bernhardt O, Alte D, Schwahn C, Kocher T, John U. Hensel E (2004). Prevalence of signs and symptoms of temporomandibular disorders in an urban and rural German population: results of a population-base study of health in Pomerania; Oral Pathology; 35(2): 143 – 150.
126. Schiffman EL, Fricton JR, Haley DP, Shapiro BL (1990). The prevalence and treatment needs of subjects with temporomandibular disorders, The Journal of The American Dental Association- JADA;120(3): 295 – 303.
127. Otuyemi OD, Owotade FJ, Ugboko VI (2000). Prevalence of signs and symptoms of temporomandibular disorders in young Nigerian adults. Joural of Orthodontics; 27(1): 61 – 65.

Tên chuyên đề: “Đánh giá chức năng nhai trên bệnh nhân sau điều trị gãy xương hàm trên Le Fort I, Le Fort II và gò má cung tiếp”.
Chuyên ngành: Răng – Hàm – Mặt – 62720601
Họ tên: Hoàng Ngọc Lan
Ngày bảo vệ:
Hướng dẫn 1:PGS. TS. Mai Đình Hưng

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment