NGHIÊN CỨU CƠ CẤU BỆNH TẬT TẠI ĐẢO NAM YẾT THUỘC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA (2018 – 2019)

NGHIÊN CỨU CƠ CẤU BỆNH TẬT TẠI ĐẢO NAM YẾT THUỘC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA (2018 – 2019)

NGHIÊN CỨU CƠ CẤU BỆNH TẬT TẠI ĐẢO NAM YẾT THUỘC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA (2018 – 2019)
Trịnh Công Điển1
TÓM TĂT
Mục tiêu: Xác định cơ cấu bệnh tại Bệnh xá đảo Nam Yết trong 2 năm 2018 – 2019.
Đối tượng và phương pháp: Bộ đội và nhân dân khám chữa bệnh tại Bệnh xá đảo Nam Yết từ tháng 01/2018 – 12/2019. Kết quả: Bệnh nội khoa và da liễu chiếm tỷ lệ cao nhất lần lượt là 27,64% và 24,90%. Trong bệnh nội khoa chủ yếu là bệnh tiêu hóa (50,3%). Bệnh ngoài da: Viêm da mủ chiếm đa số (23,2%), tiếp đến là dị ứng và nấm, ghẻ chiếm 9,1%. Với cấp cứu nội khoa, ngộ độc hải sản hay gặp nhất (37,6%). Cấp cứu ngoại khoa phổ biến là chấn thương, vết thương do lao động gây ra (66,3%). Trong nhóm bệnh do nguyên nhân môi trường biển đảo, hay gặp nhất là tai nạn do lao động. Với hạ sĩ quan, chiến sĩ (HSQ-CS) cần quan tâm đến chấn thương, vết thương và các bệnh ngoài da; với sĩ quan là các bệnh nội khoa, tai mũi họng và mắt. Kết luận: Bệnh nội khoa và da liễu phổ biến hơn. Trong nhóm bệnh nội khoa, bệnh lý tiêu hóa chiếm tỷ lệ cao nhất. Với bệnh ngoài da cần quan tâm nhiều tới viêm da mủ. Nhóm cấp cứu nội khoa hay gặp nhất là ngộ độc hải sản, cấp cứu ngoại khoa thường gặp là chấn thương, vết thương (CT, VT) do lao động.

Đảo Nam Yết là đảo trung tâm của cụm giữa thuộc quần đảo Trường Sa.
Trên đảo có các lực lượng đóng quân của quân đội và lực lượng khác của địa phương, xung quanh có ngư dân của Việt Nam đánh bắt thủy hải sản. Hàng năm có hàng trăm lượt khách thăm quan, động viên cán bộ chiến sĩ trên đảo. Ngoài việc bảo đảm cho các lực lượng trên đảo, quân y trên đảo còn phải bảo đảm y tế cho những lực lượng khác. Đây là nhiệm vụ theo phân cấp điều trị dự phòng tuyến đơn vị [4], giúp cho lực lượng quân y, chỉ huy các đơn vị, các ngành liên quan đề ra các biện pháp tổng hợp nhằm nâng cao chất lượng điều trị ở tuyến đảo độc lập xa bờ. Hàng năm, các kíp quân y có sự thay đổi, cần có thời gian làm quen với các điều kiện sinh hoạt trên đảo, đặc biệt chưa nắm được cơ cấu bệnh trên đảo. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này làm cơ sở cho các kíp quân y tiếp theo có kế hoạch bảo đảm y tế tốt hơn trong quá trình công tác.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment