NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CÂN NẶNG SAU SINH CỦA TRẺ CÓ MẸ BỊ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CÂN NẶNG SAU SINH CỦA TRẺ CÓ MẸ BỊ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CÂN NẶNG SAU SINH CỦA TRẺ CÓ MẸ BỊ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
Sipaseuth Phoneyadeth1, Võ Minh Tuấn1, Trần Thị Nhật Vy1, Phạm Ngọc Bảo Trân2, Nguyễn Quốc Đạt1
1 Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
2 Bệnh viện Từ Dũ
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ và phân tích các yếu tố liên quan đến tỷ lệ nhẹ cân theo tuổi thai ở sản phụ có chẩn đoán tiền sản giật tại Bệnh viện Từ Dũ trong giai đoạn 2019 – 2021. Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu dọc hồi cứu khảo sát 386 hồ sơ bệnh án của sản phụ được chẩn đoán tiền sản giật. Nghiên cứu sử dụng công cụ INTERGROWTH-21 để khảo sát trẻ sinh nhẹ cân theo tuổi thai ở các trường hợp có tiền sản giật với tiêu chuẩn Z-score < -1 hoặc centile < 10th. Kết quả: Qua khảo sát có 87 trường hợp trẻ sinh ra nhẹ cân so với tuổi thai chiếm 22,5% (KTC 95%: 18,4 – 26,9). Sản phụ được chẩn đoán thai chậm tăng trưởng trên siêu âm tăng nguy cơ nhẹ cân so với tuổi thai gấp 28,1 lần (OR=28,1; KTC95%: 11,4 – 69,1). Sản phụ tăng acid Uric tăng nguy cơ nhẹ cân theo tuổi thai so tuổi thai gấp 2,3 lần (OR=2,3; KTC95%: 1,2 – 4,8). Sản phụ tăng ALT ≥ 50 U/L tăng nguy cơ trẻ nhẹ cân theo tuổi thai gấp 8,1 lần (OR=8,1;KTC95%:1,9 – 33,0). Sản phụ giảm HCT <37% tăng nguy cơ trẻ nhẹ cân theo tuổi thai gấp 2,5 lần (OR=2,5; KTC95%:1,3 – 5,1) (p<0,05). Kết luận: Thai phụ có tiền sản giật có HCT thấp, tăng Acid Uric và men gan cao cần tư vấn cẩn thận và theo dõi về nguy cơ bé nhẹ cân theo tuổi thai.

 

https://thuvieny.com/nghien-cuu-dac-diem-can-na%cc%a3ng-sau-sinh-cua-tre-co-me-bi%cc%a3-tien-san-giat-tai-benh-vien-tu-du/

Leave a Comment