NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA TINH TRÙNG THU ĐƯỢC TỪTINH HOÀN BẰNG KỸ THUẬT MICRO-TESE

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA TINH TRÙNG THU ĐƯỢC TỪTINH HOÀN BẰNG KỸ THUẬT MICRO-TESE

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA TINH TRÙNG THU ĐƯỢC TỪTINH HOÀN BẰNG KỸ THUẬT MICRO-TESE 

Lê Phúc Linh*; Trịnh Quốc Thành*; Quản Hoàng Lâm* 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: nghiên cứu một số  đặc  điểm hình thái tinh trùng (TT) thu được từ tinh hoàn bằng kỹ thuật Micro-TESE  ởngười vô tinh không do tắc. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả tiến cứu 40 bệnh nhân (BN) không có TT trong tinh dịch không do tắc đến khám và điều  trị vô sinh tại Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệPhôi, Học viện Quân y từ9 – 2016 đến  7 – 2017. Kết quảvà bàn luận: tỷlệthu TT bằng kỹthuật Micro-TESE 40% (16/40 BN). Một số đặc  điểm hình thái của TT thu  được  ởngười vô tinh không do tắc bằng kỹthuật Micro-TESE:  tổng sốTT thu được thấp (1,23 ± 0,11 triệu/ml). TT di động tiến tới 1,8 ± 0,98%. TT di  động tại  chỗ 5,75 ± 3,02%. TT bất  động 92,43 ± 3,66%. TT có hình dạng bình thường có tỷlệ1,7%. 
Kích thước trung bình của TT có hình thái bình thường và chưa trưởng thành hoàn toàn nhìn  chung nhỏhơn so với tiêu chuẩn của WHO (2010). TT thu  được từtinh hoàn của BN vô tinh  không do tắc có tỷlệbất thường rất cao, trong  đó: 38,4% TT bất thường hình dạng phối hợp,  26,9% TT bất thường hình dạng cổvà  đoạn trung gian. 17,3% TT bất thường hình dạng  đầu.  15,7% TT bất thường hình dạng đuôi.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment