NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI THÙY TRÁN TRÊN PHIM MRI Ở BỆNH NHÂN NGHIỆN RƯỢU MẠN TÍNH

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI THÙY TRÁN TRÊN PHIM MRI Ở BỆNH NHÂN NGHIỆN RƯỢU MẠN TÍNH

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI THÙY TRÁN TRÊN PHIM MRI Ở BỆNH NHÂN NGHIỆN RƯỢU MẠN TÍNH
Đinh Việt Hùng1, Nguyễn Đình Khanh1, Đỗ Xuân Tĩnh1, Đặng Tiến Trường2, Trần Thị Ngọc Trường1
1 Bệnh viện Quân y 103
2 Học viện Quân y
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đặc điểm hình thái thùy trán trên phim MRI ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang ở 30 bệnh nhân nghiện rượu mạn tính điều trị nội trú tại Khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022 và 21 người nhóm chứng khỏe mạnh. Kết quả: Thể tích chất xám toàn bộ thùy trán ở nhóm bệnh giảm so với chóm chứng (91,83 ± 1,35cm3 so với 97,29 ±1,62cm3, với p<0,05). Thể tích chất xám hồi ổ mắt bên phải và thể tích chất xám hồi trước trung tâm bên trái ở nhóm bệnh giảm so với nhóm chứng (5,96 ± 0,1 cm3 và 4,85 ± 0,11 cm3 so với 6,24 ± 0,13 cm3 và 5,20 ± 0,13 cm3, với p<0,05). Độ dày chất xám hồi trán trên ở nhóm bệnh giảm so với nhóm chứng (2,55 ± 0,04 cm3 so với 2,68 ± 0,03 cm3, với p<0,05). Thể tích chất trắng toàn bộ hồi trán trên, toàn bộ hồi trán giữa, toàn bộ hồi trán dưới và toàn bộ hồi trước trung tâm ở nhóm bệnh giảm so với nhóm chứng (34,27 ± 0,75 cm3; 37,16 ± 0,69 cm3; 14,01 ± 0,32 cm3 và 26,35 ± 0,48 cm3 so với 37,54 ± 0,90 cm3; 40,54 ± 0,83 cm3; 15,68 ± 0,38 cm3 và 30,08 ± 0,57 cm3, với p<0,05). Kết luận: Thể tích chất xám toàn bộ thùy trán, thể tích chất trắng hồi trán trên, hồi trán giữa, hồi trán dưới và hồi trước trung tâm ở nhóm bệnh giảm so với nhóm chứng.

Nghiện rượu là nhu cầu thèm muốn, đòi hỏi thường xuyên đồ uống có cồn, hình thành thói quen, gây rối loạn nhân cách, giảm khả năng lao động và ảnh hưởng đến sức khỏe[1].Theo tổ chức Y tế thế giới năm2019, việc sử dụng rượu có hại đã dẫn đến khoảng 3 triệu ca tử vong (chiếm 5,3% tổng số ca tử vong) trên toàn thế giới[3].Rượu có thể gây ra một loạt các  tác  động  lên  hệ  thần  kinh  trung  ương. Những tác động này có thể được nhận biết ở cấp độ sinh lý thần kinh, tâm lý thần kinh và  hình thái não bộ. Trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu về hình thái học cung cấp bằng chứng về sự giảm thể tích các cấu trúc não bệnh nhân nghiện rượu. Hiện nay ở Việt Nam, các nghiên cứu trên bệnh nhân nghiện rượu chủ yếu là tập trung về đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán và điều trị. Đã có nghiên cứu định lượng cấu trúc não ở bệnh nhân nghiện  rượu  nhưng  chỉ  thực  hiện  ở  các  nhân dưới vỏ [2]. Hiện tại, chưa có nghiên cứu định lượng nào về sự biến đổi cấu trúc thùy trán ở bệnh  nhân  nghiện  rượu.  Vì  vậy  chúng  tôitiến hành  đề  tài  nhằm: Nghiên  cứu  đặc  điểm  hình thái thùy trán trên phim MRI ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tínhđể góp phần tiên lượng và điều trị căn bệnh này.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment